Kaldt arbeid og spot reparasjon alternativer

Kaldt arbeid og spot reparasjon muligheter

Kaldt arbeid er som oftest utstyr som er sertifisert for bruk i Atex / Ex soner 1 og 2. Det ligger i navnet, kaldt arbeid. Ingen varme blir generert.
Spot reparasjon innebærer fjerning av skadet eller en rustet del av behandlet overflate, ofte i små områder. Dette hjelper med å forlenge levetiden til både den behandlete overflaten og underlaget.

Spot reparasjons på overflater er en konstant prosess. Det er nødvendig å utføre slikt vedlikehold for å holde behandlet overflate optimal, samt beskytte underlaget.

Les mer om spot reparasjon her: Spot Reparasjon – Gjør konvensjonelle slipedisker mer skade enn nytte?

Kaldt arbeids verktøy – Mikron (μm )

Wolfram-hodet til Safety Tools Allmet kalde roterende slipefiler har forskjellig utforming på tennene. Slik at de kan produsere forskjellig overflateprofil for enhver situasjon. Ved å vite hvilken overflateprofil verktøyet ditt lager. Så er det lettere å planlegge hvilken type maling/belegg som skal brukes etter klargjøring av overflaten.

Et eksempel hentet fra en casestudie fra Perspect, Lekkasje på luftrør.
Vi ser det ved å vite på forhånd at Little Papa slipefilen har en gjennomsnittlig overflateprofil på 83 μm. Visste de at dette var akkurat det som trengtes for reparasjonsproduktet fra Belzona.

Overflateprofil og overflate renslighet

Ikke alt handler om overflateprofil, rensligheten på overflaten har også stor betydning.

De er faktisk uavhengige av hverandre. I en gitt situasjon kan du ha en høy overflate renhetsstandard. Si, ISO Sa3 med en meget lav overflateprofil på 25 μm. Det motsatte er også mulig. En lavere standard på overflatens renhet på ISO Sa2 med en høy overflateprofil på over 120 μm er også mulig.

Når det gjelder overflateprofil. Så vil overflater behandlet med standard grunning trenge nøye vurdering av overflateprofilen som oppnås. I tillegg til typen slipemetode som brukes for å oppnå det. Feil spesifikasjon kan føre til slitasje og lavere levetid.

Hvis du vil lese mer om emnet: Overflateprofil sammenlignet mot overflate renslighet

Vanlige behandlings metoder

Vanlige metoder i bransjen inkluderer sandblåsing – vått / tørt, kjemisk etsing og andre typer som nålepikke/hammer o.l. Hvis arbeidet må gjøres on-site og ikke tillater varmt arbeid, begrenser det alternativene dine betydelig.

Kaldt arbeid – Overflatebehandlings verktøy

Ex-sertifiserte kaldt arbeids verktøy fra Safety Tools Allmet. Gir en god, ren overflate med en profil som oppfyller kravene i henhold til SSPC-SP11 Surface Preparation Standard. Denne standarden er egnet når det er nødvendig med en ru, ren, bar metalloverflate. Uten synlig olje, fett, smuss, rust, belegg, oksider, malingsflass, korrosjonsprodukter og andre fremmedlegemer. Og hvor det ikke er mulig eller tillatt å bruke sandblåsing.

Behandlet overflate skal også danne et kontinuerlig mønster uten glatte, uprofilerte områder. Overflateprofilen skal være mist 25 μm. (Mikron)

A-0044 - Spark-free grinding kit

Eksempel er vår 2021 Spark-Free Grinding Kit (Limited Edition)

Spar tid ved å eliminere krevende risikovurderinger og kostnader knyttet til stans, brannvakter, varmt arbeidstillatelser, habitater og krevende oppryddingsarbeid.

Settet inneholder alt du trenger for overflatebehandling. Luftverktøyene, slipefilene og slipeskiven er Ex-sertifisert som trygge å bruke i ATEX gassoner 1 og 2. Samt i ATEX støvsoner 21 og 22.

Roterende filer og disker

Verktøy fra Safety Tools Allmet er laget av wolframkarbid. Hardheten og utformingen av tennene øker levetiden til slipefilene og diskene betydelig.

Fragmentene som blir produsert under sliping med er store og sløve. Dette gir mange sikkerhets- og driftsfordeler sammenlignet med konvensjonelle verktøy.

Størrelse for spot reparasjon og vår standard

Størrelsen på spot reparasjonsområder kan være vidt forskjellige fra hverandre. Når vi snakker om spot reparasjon, inndeler vi de i 5x5cm områder.
Dette gjør at vi enkelt kan vise den estimerte levetiden for vårt slipeverktøy.

Ta for eksempel vår slipefil A-0001. Denne slipefilen har en estimert levetid på 8000 spot, dette er 8000 – 5×5 cm spot. Med gjennomsnitt på 76 mikrons overflateprofil.

A-0001 - Slim slipefil / A-0001 - Slim

Spot kalkulator og pris per spot

Vi har laget en kalkulator som viser prisen per spot (5x5cm)
Dette kan hjelpe deg med å sammenligne priser etter at du har fått ett tilbud fra oss. Det er enkelt å se hvor lang levetid du får for prisen du betaler.

Når vi beregner prisen per spot, bruker vi følgende formel:
Kostnad per spot = Roterende fil + luftverktøy / Antall spot roterende fil reparasjoner

Lenke til spotkalkulatoren vår.

Så…
Hvor kan jeg bruke verktøy fra Safety Tools Allmet?

Vår kalde teknologi brukes i mange sektorer, inkludert olje- og gassindustrien, petrokjemisk industri, stålkonstruksjon og skipsbygging. I tillegg til vedlikeholdsarbeid på broer, offshore installasjoner og vindturbiner.

Foreslåtte bruksområder:

Korrosjonsvedlikehold på plattform

Korrosjonsvedlikehold på skip

Motorrom overflate behandling

H-bjelker overflate vedlikehold

Mekanisk vedlikehold

Overflate behandling på ventiler

Tilkomst rundt bolter for vedlikehold

Topside korrosjons vedlikehold

Flens vedlikehold

Sliping av overflate på trykksatte rør i drift

Tilkomst mellom Greating åpninger

Pin hole korrosjon

Fjerne lag for lag med malings belegg.

Slipearbeid avrunding av hjørner

Og mye mer

Dette sier kundene om oss: