Bolter og Muttere

Bolter og Muttere

Fjerning av Bolter og Muttere

Dersom du har en rusten bolt eller mutter som ikke lar seg løsne, eller ønsker å fjerne deler så har vi løsningen.
Våre slipefiler og sveisefjerningsdisker er svært effektive, samtidig som de er sertifisert for bruk i ATEX gassoner 1 og 2.

Anbefalte slipefiler:

A-0004 Little Papa
A-0007 Short
A-0008 Big Papa


Anbefalt kuttedisk

A-0503 Weld removal disc

Bruksvideoer til fjerning av Bolter og Muttere

A-0007 Bolt grinding
A-0007 fjerning av bolt og mutter