Spot Reparasjon

Spot Reparasjon

Spot Reparasjon

«Spot Repair» Eller «Spot Reparasjon» på norsk er ett kjent begrep for de aller fleste som driver med forbehandlingsarbeid for overflater.

Spot reparasjon innebærer fjerning av skadet eller forverret del av maling. Og tilhørende forurensning etterfulgt av erstatning med et nytt malingsbelegg. Dette bidrar til å forlenge levetiden til malingsbelegget med minimalt vedlikehold.

Spot reparasjons på overflater er en konstant prosess. Det er nødvendig å utføre slikt vedlikehold for å holde behandlet overflate optimal, samt beskytte underlaget. Det er ikke likegyldig hvilken type verktøy du bruker når det utføres spot reparasjon heller, vi kan se på ett utdrag fra en blogg artikkel vi har. Spot Reparasjon – Gjør konvensjonelle slipedisker mer skade enn nytte?

Utsagnet forteller om bruk av konvensjonelt verktøy.

«Det er viktig å huske på at friksjon som oppstår under spot reparasjon, hever temperaturen på stålet. Rundt arbeidsområdet og umiddelbar nærhet. For ikke å nevne de varme gnistene som skader maling og andre kontaktpunkter i nærheten av arbeidsområdet(innbrenning). Risikoen som varme gnister medfører, kan reduseres med riktig tildekking. Bruk av vann (hvis det er tillatt), Imidlertid er det problem som hurtig rusting av området som er slipt ned til bart stål.»

Størrelsen på spot reparasjonsområder kan være vidt forskjellige fra hverandre og er ofte spredt utover større områder. Når vi snakker om spot reparasjon, inndeler vi de i 5×5 cm områder for å kunne gi konkret levetid og gode estimater på forskjellig bruk.

Kaldt arbeid – mekanisk forbehandlingsverktøy

Ex-sertifiserte kaldt arbeids verktøy fra Safety Tools Allmet. Gir en god, ren overflate med en profil som oppfyller kravene i henhold til SSPC-SP11 Surface Preparation Standard. Denne standarden er egnet når det er nødvendig med en ru, ren, bar metalloverflate. Uten synlig olje, fett, smuss, rust, belegg, oksider, malingsflass, korrosjonsprodukter og andre fremmedlegemer. Og hvor det ikke er mulig eller tillatt å bruke sandblåsing.

Spot reparasjon 5×5 cm

Spot Reparasjon dekkflate
Spot Reparasjon dekkflate under trapp
Spot Reparasjon bjelke
Spot Reparasjon bjelker
Spot repair beams
Spot repair wall
Safety Tools (101) spot repair large
A-0005 spot repair / Overflateprofil / Kaldt arbeid

Den eneste spot-kalkulatoren i verden.

Hvordan bruke kalkulatoren

1. Under product, velg fil/disk og klikk på «Add Product» knappen for å legge til produkt, kalkulator vil så åpne seg.
Legg til så mange produkter som du ønsker. Gjør det samme med luftverktøy.

2. Velg ønsket luftverktøy og trykk » Add Air Tool»

3. Legg inn pris for produktene som du har fått av oss, så vil du se pris per spot.
Du vil også se antall spot det er mulig å fjerne med produktene du har valgt.Spot Calculator
Product Image Spot Price
Air Tool Image Price
Total Spot 0
Price Pr. Spot 0