Non-sparking grinding tools Safety Tools Allmet

ATEX Slipeløsninger

A-0057 – All Around with Rough Boy Solution side2
A-0044 - Spark-free grinding kit front only top
A-0055 Ship owners solution side 1

Slipeløsningene er ATEX/Ex sertifisert for bruk i ATEX gassoner 1 og 2 (støvsoner 21 og 22) uten behov for «HotWork Permit».
Slipeløsningene krever ingen kjøling. Overflateruhet fra 45-70 mikron.

ATEX Kutteløsninger

A-0300 - Combined Cutting and Weld Removal Solution
A-0301 Cold cutting solution
A-0302 Weld Removal Solution

Kutteløsningene er ATEX / Ex sertifisert for bruk i ATEX gassoner 1 og 2 (støvsoner 21 og 22) uten behov for «HotWork Permit».
Fjern sveis og kutt trygt i eksplosjonsfarlige områder med disse løsningene.

Roterende Filer og Disker

A-0010 - Rough boy slipefil / A-0010 - Rough boy
A-0500 - Grinding disc for paint - slipedisk A-0500 - Grinding disc for paint
A-0002 - Bow Cone slipefil / A-0002 - Bow Cone

Slipefilene og diskene er ATEX / Ex-sertifisert for bruk i ATEX gassoner 1 og 2, samt støvssoner 21 og 22.
Produktene har svært lang levetid og er svært effektive i bruk.

Spesialløsninger

HMS fordeler ved bruk av produktet
Utmerket for sliping under rør
kapping av stål

Vi tilbyr robotiserte, semi-automatiske og manuelle hjelpeverktøy til våre Ex sertifiserte produkter.