Testing og sertifisering

Safety Tools Allmet har siden 1998 vært opptatt av at testing og sertifisering skal utføres av tredjepart.
På denne siden finner du våre nåværende ATEX-sertifikater, samt alle tester som er utført siden vår oppstart i 1998.

ATEX Sertifikat Slipeverktøy

Sertifisert og klassifisert av Gexcon Certification

Våre kalde løsninger som er trygg å bruke i ATEX Gasssoner 1 & 2. Kutteverktøy er i tillegg sertifisert for bruk i støvsoner 21 & 22.

Ingen behov for arbeidstillatelse for varmt arbeid, habitater, brannvakter, nedstengninger og nitrogenspyling/flushing.

Gexcon Certification Approved Product

ATEX Sertifikat Kutteverktøy

Testing av Isocyanater – Institutet för Kemisk Analys Norden AB

En studie ble gjennomført ved IFKAN i Hässleholm, Sverige, for å evaluere utslipp under bruk av en roterende fil for rust- og malingfjerning. Resultatene viser ingen påviselige isocyanatutslipp, bortsett fra lave konsentrasjoner av isocyanic acid.

Sammenlignet med vinkelslipere, viser roterende fil lavere utslipp av submikronpartikler. Teknikken ser lovende ut med en indikasjon på redusert isocyanatutslipp.

Resultater:

 1. Isocyanatutslipp:
  • Det ble ikke påvist isocyanatutslipp, bortsett fra svært lave konsentrasjoner av isocyanic acid (ICA), under fjerning av maling med den roterende fila.
  • Merk: Malingstøv som produseres, kan utgjøre en potensiell eksponeringskilde hvis det transporteres til steder med varmekilder.
 2. Partikkelutslipp:
  • Utslipp av submikronpartikler (røyk) under bruk av roterende fil er betydelig lavere enn ved bruk av vinkelsliper for maling- og rustfjerning.
 3. Lovende Teknikk:
  • Bruk av roterende fil for maling- og rustfjerning viser lovende resultater.
  • Sterk indikasjon på redusert isocyanatutslipp sammenlignet med “varme metoder” som vinkelslipere og IR-varmere.

International – Protective Coatings

Evaluering av Beleggapplikasjon på Safety Tools Allmet – forberedte Overflater

 • Overflateforberedelse med Safety Tools.
 • Vurdering av overflaterenslighet.
 • Påføring av ulike belegg.
 • Termiske sjokk opp til 120°C.
 • Adhesjonstesting ved hjelp av avtrekks- og krysskuttadhesjonstester.
  Observasjoner:

Safety Tools, Number A-009 ved 2000 RPM, resulterte i hvit metallisk overflate uten skader.
Overflatene ble preparert for påføring av Interzinc 12, Intertherm 228, Interzone 954 og Interline 850.

Påføring av Belegg:

Belegg påført med konvensjonell Air Assisted Gravity Feed Gun.
Spesifikke DFT-verdier målt i henhold til SSPC –PA 2.

Adhesjonstester:Adhesjonstester i samsvar med ASTM D4541-standarden viste 100% feil for alle testede belegg, med et minimum på 5 MPa.

ISO 2409 Adhesjonstest:

Alle testede belegg oppnådde en adhesjonsvurdering på 0.

Konklusjoner:

Overflater forberedt med Safety Tools viste seg nesten like gode som ferske overflater for påføring av belegg som Intertherm 228, Interzinc 12 og Interline 850. Beleggenes adhesjon ble opprettholdt etter termiske sjokk, indikasjon på at overflaterensligheten var egnet. Interzone 954 viste overflatetoleranse og utførte godt på mindre forberedte overflater. Ekspertråd er nødvendig for å vurdere områder med leirsprukne belegg. Safety Tools kan være gunstige i vedlikeholdssituasjoner for å oppnå optimal ytelse med belegg som Interzone 954, Interseal 670 HS og Interplus 256 eller 356.

Avtrekkstest for vedheft – Jotun

Rapporten fra Jotun dreier seg om adhesjonstester for ulike beleggssystemer på slipet stål. Testen, utført i samsvar med ISO 4624-standarden, vurderer adhesjonen ved å måle den minimale trekkstyrken som er nødvendig for å løsne eller rive belegget i en retning vinkelrett på underlaget.

Testene ble utført ved hjelp av Precision Adhesion Tester (P.A.T.) med 3.14 cm² limdoller. Resultatene er uttrykt i MPa, og bruddene er beskrevet i henhold til standarden, inkludert adhesivt brudd mellom underlag og 1. strøk (A/B), kohesivt brudd av 1. strøk (B), adhesivt brudd mellom 1. og 2. strøk (B/C), kohesivt brudd av 2. strøk (C), osv.

Materialene som ble testet, inkluderte Barrier, Jotamastic Plus, Jotaproof Topcoat, Hardtop PSO, Tankguard 412, Jotamastic 87, Jotacote Universal, og Penguard Tiecoat 100. Panelene ble levert ferdig slipt, og beleggene ble påført med airless spray i henhold til de respektive produktenes tekniske datablad.

Resultatene viste at alle systemene til safety tools allmet ga god adhesjon (vedheft) til de slipte stålsubstratene, da ingen adhesjonsbrudd (vedheftsbrudd) ble observert mot stålet. Konklusjonen, datert 13. juni 2006, bekrefter den generelt gode adhesjonen (vedheften) for de testede beleggssystemene.


 

Chevron rapport vedheft

Chevron rapport detaljerer en korrosjonsbeskyttelsesjobb med bruk av Huntsman Aralidite, Carboline epoxy, og verktøy fra Safety Tools Allmet. Jobben involverer påføring av forskjellige belegg (toppstrøk, mellomstrøk og primer) med angitte spesifikasjoner for hver. DFT-målinger og inspeksjoner ble utført, og adhesjonstester ble gjennomført med bruk av Dolly-metoden ved hjelp av spesifikke verktøy. Overflateprofil og utseende ble også nøye dokumentert.

 1. Materialer og Overflatepreparering:
  • Huntsman Araldite 2011A & 2011B lim brukt.
  • Safety Tools benyttet for overflateforberedelse.
  • Overflateinspisert med Positester, 0-BMR.
 2. Beleggssystem:
  • Top Coat 134 og Intermediate 893 påført i henhold til spesifikasjoner.
  • Lesninger av total Dry Film Thickness (DFT) utført av J. L. LaRive.
 3. Adhesjonstester:
  • Adhesjonstester utført med Dolly-metoden og Elcometer 108.
  • Dolly #1 viste en adhesjonsfeil ved 1,550 lbs, hovedsakelig ved Intermediate (89%).
 4. Utseende og Inspeksjon:
  • Mindre regndråper observert på toppbeleggene på grunn av en regnskur.
  • Testplater inspisert og profilert for utseende og tykkelse.
 5. Konklusjoner og Anbefalinger:
  • Belegget viser generelt god vedheft, spesielt ved Intermediate-laget.
  • Safety Tools demonstrerer effektivitet i overflateforberedelse.
  • Mindre estetiske påvirkninger på grunn av regn.
  • Anbefalinger inkluderer eventuelle justeringer i påføringsteknikk for å minimere påvirkning fra værforhold.

Støytest av Multiconsult

Støyrapport: Rapporten er utarbeidet av Multiconsult AS på oppdrag fra Safety Tools Allmet AS og omhandler målinger av støy fra en slip- og kuttesystem utviklet av Safety Tools Allmet AS. Målingene ble utført 18. juni 2007 av Ingrid Holst, spesialingeniør innen akustikk. Rapporten inneholder detaljerte resultater av målingene, inkludert gjennomsnittlige A-veide lydtrykksnivåer ved forskjellige arbeidsoperasjoner, som sliping og kapping av forskjellige materialer som karbonstål og rustfritt stål. Målingene ble gjennomført utendørs under frie feltforhold, og rapporten gir også informasjon om målestandarder, definisjoner, krav og tiltak for å redusere støyeksponeringen i samsvar med relevante standarder og forskrifter.

Resultater:

 1. Slipeskive (Nr. A-0500) for fjerning av maling med motor FUJI 10×51 (1000 o/min):
  • Gjennomsnittlig A-veid lydtrykknivå på 81 dBA ved 1m avstand fra slipemaskinen som fjerner maling fra 10 mm tykk karbonstålsplate (st 52).
 2. Slipeskive (Nr. A-0500) for fjerning av maling med motor FUJI 10×51 (1000 o/min):
  • Gjennomsnittlig A-veid lydtrykknivå på 85 dBA ved 1m avstand fra slipemaskinen som fjerner maling fra 10 mm tykk rustfri stålplate (316).
 3. Slipeskive (Nr. A-0502) for fjerning av sveiseseam med motor Atlas Copco LSV 28 STO 08-01 (800 o/min):
  • Gjennomsnittlig A-veid lydtrykknivå på 84 dBA ved 1m avstand fra slipemaskinen som fjerner sveiseseam fra 10 mm tykk karbonstålsplate (st 52).
 4. Kutting for stål (Nr A-0504) med motor Atlas Copco LSV 28 STO 08-01 (800 o/min):
  • Gjennomsnittlig A-veid lydtrykknivå på 85 dBA ved 1m avstand fra kuttemaskinen som kutter en 10 mm tykk karbonstålsplate (st 52).
 5. Kutting for stål (Nr A-0504) med motor Atlas Copco LSV 28 STO 08-01 (800 o/min):
  • Gjennomsnittlig A-veid lydtrykknivå på 88 dBA ved 1m avstand fra kuttemaskinen som kutter en 10 mm tykk rustfri stålplate (316).

Kommentarer: Målingene ble utført utendørs under frie feltforhold. Resultatene indikerer at lydnivåene kan variere i innendørs miljøer avhengig av akustiske forhold. Dette kan påvirke de faktiske lydtrykknivåene og bør tas i betraktning ved lignende innendørs målinger. Anbefalinger inkluderer tiltak for å redusere støyeksponeringen og bruk av hørselsvern ved behov, spesielt hvis lydnivået oppfattes som plagsomt.

Ikke ta vårt ord for det;

A-0107 Fuji Straight Grinder (FG-2VX-50)

Helse, miljø og sikkerhet

Lave vibrasjonsnivåer, lav varme og lave støynivåer. Fragmenter som slipes vekk er ikke skarpe, ikke varme og legger seg ned innenfor arbeidsområdet. Siden fragmentene som slipes vekk er kalde så skader ikke dette nærliggende maling/zink, eller utstyr og maskiner.

Gexcon Certification Approved Product

Sertifisert og klassifisert av Gexcon Certification

Våre kalde løsninger som er trygg å bruke i ATEX Gasssoner 1 & 2. Kutteverktøy er i tillegg sertifisert for bruk i støvsoner 21 & 22. Ingen behov for arbeidstillatelse for varmt arbeid, habitater, brannvakter, nedstengninger og nitrogenspyling/flushing.

A-0500 - Grinding disc for paint - slipedisk A-0500 - Grinding disc for paint

Wolframkarbid

Våre roterende filer og disker fra er laget av wolframkarbid. Hardheten og utformingen av tennene øker levetiden til slipefilene og diskene betydelig. Du kan forvente 100 ganger lengre levetid enn konvensjonelle filer.

Spot Reparasjon

Ex-sertifiserte kaldt arbeids verktøy fra Safety Tools Allmet. Gir en god, ren overflate med en profil som oppfyller kravene i henhold til SSPC-SP11 Surface Preparation Standard.

A-0500 GDP spot grinding

Overflateprofil

Wolfram-hodet til Safety Tools Allmet kalde roterende slipefiler har forskjellig utforming på tennene. Slik at de kan produsere forskjellig overflateprofil for enhver situasjon. Vårt verktøy har ruhetsprofil på mellom 40 – 75 mikron.

Vedheft og Renslighet

Riktig overflateprofil skaper et anker som belegg griper seg fast på. Verktøy fra Safety Tools Allmet skaper både godt vedheft og et rent underlag. Omfattende testet uavhengig for overflate vedheft av International Paint, Jotun, Chevron og Weatherford.

Store fordeler

Ingen frigjøring av isocyanater. Når du sliper eller kutter gjennom polyuretan.
Lavt lydnivå. (<85 dB)
Lav vibrasjon. (Gjennomsnitt <2,5 m/s)

Safety Tools Allmet

Safety Tools Allmet - Siden 1998

Vi er eksperter når det kommer til opplæring, bruk og vedlikehold av våre kalde løsninger. Gode tilbakemeldinger fra kunder verden over gjør at vi med trygghet viser hva vi kan.

Kontakt oss