Filer og disker fra Safety Tools Allmet AS

Godt egnet for bruk under vann.

Video av dykkere som sliper på 3meters dyp med Safety Tools roterende verktøy.

Malings vedlikehold og overflatebehandling

Safety Tools Allmet har i mer enn 2 tiår levert unike slipe- og kutteverktøy som er perfekt for overflate behandling- og mekanisk arbeid.o Verktøyet gir en overflateprofil som er mulig å male direkte på. Det gir også god vedheft. Det produseres ingen sveve støv eller ingen flygende partikler, du vil ikke skade maling eller utstyr i nærheten av hvor du jobber. Lett å gjøre rent etter seg.

I denne videoen bruker vi A-0056 (Rough-boy Solution) for å fjerne maling. Rough-boy er de mest effektive verktøyet vårt til fjerne maling og korrosjon fra flate overflater.

Sikkerhetsverktøy kuttløsninger -

Håndholdt, gnistløs kutting

Safety Tools har en 5mm kutteplate som passer til kutting av rør, dekk og bolter. En 10mm sveiseskive er perfekt for fjerning av filetsveis.

I denne videoen bruker vi en A-0301 (Cutting Solution) med en 5 mm kuttedisk. Vi bruker også en A-0410 (Pendularm) for å gjøre kuttearbeidet enklere.

Kutte verktøyet kan også brukes til å kutt rør.

Her bruker vi sveise fjerner disken A-0503 til å fjærene en M20 bolt/mutter