Overflatebehandling

Sliping med vår spesielle slipedisk: A-0500 – Grinding disc for paint.

Nedsliping av overflate med A-0010 – Rough boy.

Fjerning av sveisesømmer

Ekstremt effektiv

Her bruker vi A-0503 – Weld removal disc for å fjerne sveisesømmer.

Her bruker vi A-0503 – Weld removal disc for å slipe ned en M20 mutter.

Kutting

A-0502 – Cutting disc – Kutting av vinkeljern ved bruk av spesialløsninger Pendulum arm / Cutting Guide Compact.

A-0502 – Cutting disc – Kutting av rør.

A-0502 – Cutting disc – Kutting av rør, og bruk av spesialløsning Pendulum arm.

Sliping under vann

Video av dykkere som bruker Safety Tools Allmet slipefiler på 3m dybde.

Slipefiler

Slipefil fremvist i video: A-0001 Slim

Slipefil fremvist i video: A-0003 Straight Cone

Slipefil fremvist i video: A-0005 Round Boy

Slipefil fremvist i video: A-0007 Shorty

Slipefiler fremvist i video: A 0009C Big Boy C / A 0009B Big Boy B

Slipefil fremvist i video: A-0002 Bow Cone

Slipefil fremvist i video: A 0004 Little Papa

Slipefil fremvist i video: A-0006 – Al-Ti-Char

Slipefil fremvist i video: A-0008 Big Papa

Slipefil fremvist i video: A-0010 Rough Boy

Spesialløsninger

Pipe Bungee er en enkel måte å feste slipeverktøy til et rør. Pipe Bungee gjør sliping under rør enkelt uten å fysisk ligge når en arbeider.  Dermed unngås risikoen for å få rusk og fragmenter i øynene.

Cutting guide Jr er ett bærbart automatisk kuttesystem for arbeid i Ex områder. Kan monteres på gulv, vegger og i tak. Cutting Guide Jr styres med en pneumatisk fjernstyrings enhet hvor operatøren har kontroll over alle funksjonene.

Pendulum Arm er den første i en rekke hjelpeverktøy for kutting som vi har utviklet for å gjøre våre kutteløsninger mer effektive og øke bruksområdene. Det er en enkel løsning som har en overraskende god effekt på resultatet.

Cutting Guide Compact er den andre i en rekke hjelpeverktøy for kutting som vi har utviklet for å gjøre våre kutteløsninger mer effektive og øke bruksområdene. Det er en enkel løsning som har en overraskende god effekt på resultatet.

Hvorfor velge Safety Tools Allmet?

Vi har igjennom årene satt sammen løsninger som er laget for å holde deg foran vedlikeholdsplanen. Samtidig spare tid ved å slippe krevende risiko evalueringer og kostnader knyttet mot nedstengning, brannvakter, varmt arbeid tillatelse, habitat og krevende opprydningsarbeid.

Verktøyet fra Safety Tools Allmet er sertifisert i henhold til ATEX retningsliner og er trygt å bruke i Ex gass-soner 1 og 2 (støvsoner 21 og 22)

Helse, Miljø og Sikkerhet

Våre slipe og kutteløsninger er utviklet med Helse Miljø og Sikkerhet i høysetet. Verktøyet tilbyr lavt vibrasjon nivå, lavt støynivå og lite varmgang. Fragmentene som produseres er ikke skarpe og vil holde seg innenfor noen få centimeter / tommer av arbeidsområdet ditt. Dette gjør opprydding enkelt og trygt.

Lang levetid

Våre roterende filer og disker er både effektive og kosteffektiv. Filene og diskene må ikke antas som normal forbruksvare. Slipefilene er helt unike og er i en klasse for seg selv. Kundene forteller ofte at filene og diskene våre varer hundrevis av ganger lengre enn andre høykvalitets slipefiler og disker.

Dette sier kundene om oss:

Kontakt oss for mer informasjon om våre produkter