Overflatebehandling

Sliping med vår spesielle slipedisk: A-0500 – Grinding disc for paint.

Nedsliping av overflate med A-0010 – Rough boy.

Fjerning av sveisesømmer

Ekstremt effektiv

Her bruker vi A-0503 – Weld removal disc for å fjerne sveisesømmer.

Her bruker vi A-0503 – Weld removal disc for å slipe ned en M20 mutter.

Kutting

A-0502 – Cutting disc – Kutting av vinkeljern ved bruk av spesialløsninger Pendulum arm / Cutting Guide Compact.

A-0502 – Cutting disc – Kutting av rør.

A-0502 – Cutting disc – Kutting av rør, og bruk av spesialløsning Pendulum arm.

Sliping under vann

Video av dykkere som bruker Safety Tools Allmet slipefiler på 3m dybde.

Slipefiler

Slipefil fremvist i video: A-0001 Slim

Slipefil fremvist i video: A-0003 Straight Cone

Slipefil fremvist i video: A-0005 Round Boy

Slipefil fremvist i video: A-0007 Shorty

Slipefiler fremvist i video: A 0009C Big Boy C / A 0009B Big Boy B

Slipefil fremvist i video: A-0002 Bow Cone

Slipefil fremvist i video: A 0004 Little Papa

Slipefil fremvist i video: A-0006 – Al-Ti-Char

Slipefil fremvist i video: A-0008 Big Papa

Slipefil fremvist i video: A-0010 Rough Boy

Spesialløsninger

Pipe Bungee er en enkel måte å feste slipeverktøy til et rør. Pipe Bungee gjør sliping under rør enkelt uten å fysisk ligge når en arbeider.  Dermed unngås risikoen for å få rusk og fragmenter i øynene.

Cutting guide Jr er ett bærbart automatisk kuttesystem for arbeid i Ex områder. Kan monteres på gulv, vegger og i tak. Cutting Guide Jr styres med en pneumatisk fjernstyrings enhet hvor operatøren har kontroll over alle funksjonene.

Pendulum Arm er den første i en rekke hjelpeverktøy for kutting som vi har utviklet for å gjøre våre kutteløsninger mer effektive og øke bruksområdene. Det er en enkel løsning som har en overraskende god effekt på resultatet.

Cutting Guide Compact er den andre i en rekke hjelpeverktøy for kutting som vi har utviklet for å gjøre våre kutteløsninger mer effektive og øke bruksområdene. Det er en enkel løsning som har en overraskende god effekt på resultatet.