Våre Roterende Filer og Disker

Er du i stuss om hvilke roterende filer som er best for din jobb? Kontakt oss her.
Filene og disker er Ex-sertifisert for bruk i Ex-gass soner 1 og 2, samt støvsoner 21 og 22.