Gnistfritt pipesett og tilbehør for bruk i Ex-soner 1 og 2. Verktøyet er laget av spesielle legeringer basert på kobber og bronse som ikke danner brennbare gnister når du slår eller gnisser verktøyet. Verktøyet er brukt over hele verden siden 1992.

Ta kontakt med oss i dag for ett tilbud, skriv ned artikkelnummer fra brosjyren over.

Teknisk informasjon

Gnistfritt pipesett og annet verktøy laget av tysk kvalitet, alt håndverktøyet som Safety Tools Allmet tilbyr er BAM-sertifisert.

Dette sertifikatet sikrer at materialene som verktøyene lages av kan brukes i eksplosjonsfarlig sone 1/21 i henhold til den europeiske retningslinjen 199/92/EG for alle eksplosjonsgrupper definert under IEC 60079: 2004 seksjon 0. Omfanget av eksplosjonsfarlige soner ble endret fra Sone 0/20 til sone 1/21 i henhold til TRBS 2152 avsnitt 3 vedleggssetning (2).

Eksplosjonsforebygging ATEX = ATmosphere EXplosible

ATEX 137 (118), også kalt retningslinje 99/2 / EG, er ansvarlig for sikkerheten til personer ved igangkjøring, drift og oppmøte av eksplosive produksjonsanlegg.
Tilsvarende ATEX 99/92/EC Endres-tools kan brukes i Ex-soner.
Siden juli 2003 har kun driftsmateriell, som er i samsvar med denne retningslinjen, lov til å bli satt i omløp.

Bruksanbefaling

På grunn av legeringer er gnistfritt verktøy mykere enn konvensjonelle verktøy. Av denne grunn må bruken av disse verktøyene skje med ekstra forsiktighet. Overbelastning må unngås. Bruk av gnistfritt verktøy må ikke være det eneste forebyggende tiltaket i områder med brann og eksplosjonsfare. For generell beskyttelse av personell og utstyr, vennligst følg instruksjonene fra bruksmanualen.

Analyse av gnistfritt materiale (Engelsk)

Material

Specialbronze SB „S“ Aluminium-multi-substance-bronze         

Copper-Beryllium CuBe „C“

Analysis

Cu

Al

Ni

Fe

Mn

Be

Ni

Co

Cu

min. in %

Rest

8

4

4

1,8

0,1

0,4

Rest

max. in %

Rest

10,5

6

5,5

1,33

2,3

0,5

0,7

Rest

Mechanical properties

cured

untreated

Strength N/mm2

780-989

600-670

1117-1326

Yield point N/mm2

450-550

250-270

840-880

Hardness

230-290

140-180

280-365

Physical properties

Magnetic properties

1,35 max.

1,005 max.

Detaljerte bruksanbefalinger på Engelsk