Støveksplosjoner (ATEX)

Når brennbart støv eller pulver virvles opp og blandes med luft, kan det oppstå en eksplosiv atmosfære som eksploderer ved antennelse. En eksplosiv atmosfære er en blanding av luft og brennbart stoff som kan eksplodere dersom den antennes. Blandingsforholdet mellom støv – luft, og størrelsen på partiklene er avgjørende. Svært små og fine partikler gir større fare for eksplosjon. Områder der det kan dannes eksplosive atmosfærer klassifiseres i soner. Støvsoner defineres som ATEX støvsoner 20, 21 og 22. Gassoner defineres  som ATEX gassoner 0, 1 og 2. Les mer om gassoner her↵.
Støveksplosjonspentagram

Detaljerte soneforklaringer

ATEX Støvsoner

Støvsone 20

 • Et område der det alltid, i lange perioder eller ofte dannes en eksplosiv atmosfære i form av en sky av brennbart støv.

Støvsone 21

 • Et område der det sannsynligvis, til tider vil dannes en eksplosiv atmosfære i form av en sky av brennbart støv.

Støvsone 22

 • Et område der det sannsynligvis ikke dannes eksplosiv atmosfære. Dersom en eksplosiv atmosfære likevel dannes, vil den være kortvarig.

ATEX Gassoner

Gassoner 0

 • Et område der en eksplosiv atmosfære er tilstede kontinuerlig, i lange perioder eller ofte.

Gassoner 1

 • Et område der en eksplosiv atmosfære sannsynligvis vil oppstå periodisk eller av og til under normal drift.

Gassoner 2

 • Et område der det ikke er sannsynlig at en eksplosiv atmosfære vil oppstå under normal drift, men hvis den oppstår, vil den bare eksistere i en kort periode.

Tennkilder

En støveksplosjon kan utløses av:

 • Brann – åpne flammer.
 • Ulmebrann.
 • Selvantennelse i pulver.
 • I støvlag på varme overflater.
 • Mekaniske gnister fra friksjon i maskindeler eller fra sliping.
 • Elektriske gnister.
 • Utladning ved statisk elektrisitet fra plastoverflater (rør og beholdere), tekstiler og utstyr

Detaljerte beskrivelser finner du på arbeidstilsynet sine sider.↵

Typiske utsatte områder

 • Møller (Mel, korn og lignende)
 • Samlebånd
 • Mat produksjonsanlegg
 • Kullgruver
 • Sagbruk
 • Siloer

Simulering av støveksplosjon med mel.

Støveksplosjon med mel
Støveksplosjon med mel 2
Støveksplosjon med mel 3
Støveksplosjon med mel 4

Bilder – Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 – Hans-Peter Scholz

Krav og sertifisering

Det er svært høye krav til utstyr som er blitt sertifisert for bruk i både ATEX gassoner og ATEX støvsoner. Vi er stolte av å ha 3-parts ATEX sertifisering for både ATEX Gassoner 1 og 2, samt ATEX støvsoner 21 og 22. Verktøy fra Safety Tools Allmet kan brukes i alle de tidligere nevnte typiske utsatte områder. Verktøyet genererer heller ingen svevestøv ved bruk. Fragmentene som faller ned der du jobber sørger for at omkringliggende utstyr ikke blir skadet. Fragmentene som slipes vekk fjernes enkelt etter endt arbeid, fragmentene er ikke skarpe.

0047 jpg side 2