Spot Reparasjon

Gjør konvensjonelle slipedisker mer skade enn nytte?

Spot reparasjon vedlikehold

Vedlikehold av spot reparasjon på malingsbelegg er en pågående prosess. Det er en nødvendighet for å sikre at malingsbelegget fungerer optimalt og beskytter det underliggende stållaget. Spot reparasjon innebærer fjerning av skadet eller forverret del av maling. Og tilhørende forurensning etterfulgt av erstatning med et nytt malingsbelegg. Dette bidrar til å forlenge levetiden til malingsbelegget med minimalt vedlikehold.

Alternativet er en total fornyelse av malingsbelegget som har forverret seg utover praktisk spot reparasjon på grunn av manglende vedlikehold. Vi har alle opplevd bruken av konvensjonelle slipeskiver og slipedisker for overflatebehandling under spot reparasjon av malingsbelegget stål. Fjæring av malingsbelegg i spot reparasjons området eksempel ved sliping. Hastigheten gjør konvensjonelle slipedisker og slipeskiver til et populært valg.

Det er viktig å huske på at friksjon som oppstår under spot reparasjon, hever temperaturen på stålet. Rundt slipe området og umiddelbar nærhet. For ikke å nevne de varme gnistene som skader maling og andre kontaktpunkter i nærheten av arbeidsområdet( innbrenning). Risikoen som varme gnister medfører, kan reduseres med riktig tildekking. Bruk av vann (hvis det er tillatt) , Imidlertid er det problem som hurtig rusting av området som er slipt ned til bart stål.

Temperaturmålinger på underlaget i malingsområdene har vist seg å ligge i området 500-1000 ° C

Conventional grinding tools

Konvensjonell sliping

Malingsbelegg og overflatebehandling

De fleste belegg i industrien i dag tåler eksponering for varme på opptil 120°C. Noen typer belegg kan tåle høyere . Sink eller silikonaluminium er en av disse typene , generelt har imidlertid epoxy en øvre grenseeksponering på 150°C for kortvarig eksponering. Det er ikke praktisk for industriell overflatebehandler å gå rundt med temperaturmålere for å måle ståltemperatur under behandlingsprosessen, noe som betyr at den ikke blir loggført. Gitt det ovennevnte, bør vi da være bekymret for å eksponere malingsbelegg i nærheten av spot reparasjonen for temperaturer høyere enn 150°C? Vil disse varmepåvirkede belegningsområdene trenge ny reparasjon i nær fremtid? Dette er og blir en ond sirkel! Og mange av tradisjonelle slipe produkter vil polerte overflaten, som hindrer vedheft av spot reparasjonsbelegget på grunn av manglende overflateprofil.