Case study av Perspect

Flytende oljetank reparasjon

On-site reparasjon

Under en tankinspeksjon ved et stort raffineri på Antwerpen Scheldelaan, dukket det opp ulike lekkasjer på en flytende tank topp. Tanken kunne ikke tømmes før reparasjonen, så det måtte utføres en «live» reparasjon. Perspect gjennomførte dette prosjektet med reparasjonskomposittene fra Belzona og ATEX-sertifiserte verktøy fra Safety Tools Allmet.

Innovativ 3D mesh

Først måtte åpningen lukkes. Belzona har 3D-mesh i sitt sortiment for å tette denne typen lekkasjer i problemområder. Dette er spesielt utviklet for å stoppe lekkasjer effektivt og enkelt. Gitt den direkte lekkasjen var forbehandling av underlaget ikke mulig siden dette er et Ex område.

Belzona paint 2

Overflatetolerant reparasjonspasta

Det ble besluttet å feste 3D-mesh med Belzona 1212. Belzona 1212 er ‘overflatetolerant’. Den kan påføres på (olje) forurensede overflater med minimal ruhet. Ved å bruke denne metallpastaen ble 3D Mesh påført over lekkasjen og lekkasjen ble til slutt stoppet.

Avfettning med Belzona 9111

Etter at 3D-mesh er plassert, kan problemområdene deretter renses der det er mulig med Belzona 9111. Dette Belzona-produktet er spesielt utviklet for effektivt å avfette overflater og utstyr.

Sliping i ATEX soner

Tankinspeksjon og behandling

Etter at lekkasjen er forseilet, endres situasjonen seg fra ATEX-sone 0 til ATEX-sone 1. Perspect kan da bruke ATEX-sertifiserte verktøy fra Safety Tools Allmet(sertifisert av DNV) for denne jobben. Her ble slipefil A-0002 brukt. De gnistfrie slipe og kutteverktøyet består av mer enn 95% wolframkarbid, og skårer høyere enn 9,7 på Rockwell-hardhetsskalaen. Hardheten er omtrent sammenlignbar med en industriell diamant. Den spesialutviklede legeringen tilbyr unike egenskaper og forlenger blant annet levetiden til det gnistfrie verktøyet.

Belzona 2111 (Fleksibelt belegg)

Et flytende tak på en oljetank er i konstant bevegelse. For å ikke miste fleksibiliteten på grunn av metallpastaen, ble en finish med Belzona 2111 valgt. Belzona 2111 er en elastomer som er egnet for applikasjoner der holdbarhet, elastisitet og høy motstand er sentralt. Bruksmulighetene til dette produktet er store. Produktet brukes også til nød reparasjoner på transportbånd og gummiforinger.