FPSO – Introduksjon og korrosjonskontroll

Tradisjonelle handelsskip går til tørrdokk med jevne mellomrom, vanligvis mellom hvert 2,5 og 5 år. En FPSO vil være i kontinuerlig drift hele sin levetid. Bedre korrosjonsbeskyttelse, vedlikeholdsmetoder og nye måter å overvåke korrosjon er avgjørende.

Stålskrogkonstruksjoner, ballasttanker og andre tanker utsettes ofte for sjøvann og det marine miljøet. Det er kjent at de er mest utsatt for korrosjon og er ofte hovedproblemet i hensyn til korrosjon. Men det er viktig å også holde fokus på eksterne områder som dekk og overbygg.

Det er viktig å velge et kostnadseffektivt korrosjonsbeskyttelsessystem. Vanligvis basert på en kombinasjon av korrosjonsmarginer, beleggsystemer og katodisk beskyttelse.

Vi vil se på noen av de forskjellige alternativene for både overvåking og korrosjonsbehandling.

FPSO

FPSO/FSO

FPSO
(floating production and storage offshore)

 

FSO
(floating storage offshore)

Overflatebehandling

Forberedelse av ståloverflater er veldig viktig for holdbarheten til et malingsbelegg. Det kan være viktigere enn valget av beleggstype. Bruken av et høykvalitets og teknisk sofistikert belegg er ubrukelig hvis overflatebehandlingen blir nedprioritert eller ikke gjort godt nok. Beleggets ytelse avhanger av tilstrekkelig overflatebehandling. Tidlig slitasje skyldes ofte nedprioritert eller dårlig utført overflatebehandling.

 

Ulike typer og metoder for overflatebehandling

Det er hovedsakelig tre metoder som blir oftest brukt.

Sandblåsing / Isblåsing / Andre typer blåsing

 • Den vanligste metoden for overflatebehandling
 • Brukt i over 50 år
 • Ulike typer metoder kan brukes (F.eks is, glass, sand)
 • Spesial opplæring kreves

Vann jetting med veldig høyt trykk

 • Ingen overflateprofil oppnås
 • Veldig dyrt
 • Spesial opplæring kreves
 • Veldig høy sannsynlighet for “flash rusting
 • Vanskelig å samle avfallsvann etter bruk
 • Veldig farlig om ikke gjort riktig

Forskjellige mekaniske metoder

 • Makinbørsting
 • Børsting for hånd
 • Disk/Sliping
 • Nålepikke
 • Slipe med sandpapir
 • Kjemiske metoder

 

Det er mange ulike alternativer, noen har vært i lang tid. Det finnes ikke ett universelt verktøy som passer for enhver situasjon. Du bør alltid vurdere forskjellige verktøy, avhengig av jobben som skal utføres. Når det gjelder en FPSO, må Ex-soner behandles med verktøy som er sertifisert for jobben.

Ex-gass sone 2. Gass er ofte til stede i dette området som et uønsket stoff. Eller et resultat av en abnormitet, og bør være til stede færre enn 10 timer i året.

Ex-gassone 1. Gass kan være til stede fra ca 10 til 10 000 timer i året.

Disse Ex-sonene krever spesielle Ex-sertifisert verktøy, samt annet Ex-sertifisert utstyr. På grunn av høy eksplosjonsfare.

Typisk sett på en FPSO finner en Ex-sone 2 nær mannskapets innkvarteringer, eller laste- og lossepute.

En FPSO Ex-sone 1. Er vanligvis områder som er i nærheten av prosessutstyr.

Conventional grinding tools
Sandblasting with protective gear

Kaldt arbeids alternativ for FPSO

Ex-sertifisert verktøy fra Safety Tools Allmet gir en god, ren overflate med en profil som oppfyller kravene i SSPC-SP11 Surface Preparation Standard.

Grinding with Rough Boy
A-0004 grinding

Helse, Miljø og Sikkerhet

Det er mye å tenke på når du skal velge riktig verktøy for en jobb.
Enhver seriøs operatør vil i 2021 ha høy prioritet for sikkerheten til sine operatører. Og alltid sette HMS først.

Det er mange risikofaktorer som følger med de forskjellige arbeidsverktøyene. Sandblåsing krever full kropps beskyttelse med luft filtreringssystem. Regelmessig kontroll av operatør og luftkvalitet er viktig.

Vannjetting krever spesielt personlig verneutstyr og høyt fokus fra operatøren. Vannjetting fungerer vanligvis på rundt 1700 bar. Hvis noen kroppsdeler skulle komme i kontakt med vannet, vill de bli kuttet rett av.

Konvensjonelle mekaniske verktøy skaper ofte veldig høye støynivåer, skarpe fragmenter, støv og vibrasjon.
Nålepikke skal bare brukes over korte perioder på grunn av vibrasjonseffekten. Hvis disse verktøyene ikke brukes riktig uten å ta pauser, kan operatør få vibrasjonsrelaterte skader.


Introduksjon av Safety Tools Allmet kalde slipe og kutteprodukter

 • Ex-sertifisert for bruk i gassoner 1 og 2. Ingen varmt arbeidstillatelser kreves. Sertifisert av DNV og er klassifisert som et kaldarbeidsverktøy.
 • Ingen varme gnister. Forebygging av korrosjon forårsaket av konvensjonell slipeprodukter.
 • Lav varme. Varme varierer fra 30 ℃ til 60 ℃ for sliping på stål. Du kan umiddelbart legge håndplaten på stålet. Selv etter en lang periode med sliping eller kutting.
 • Lav vibrasjon. Testet og godkjent for bruk over en hel arbeidsdag. 7,5 timer

I tillegg til punktene over, er det er ingen krav til bruk av habitater eller brannvakter. Ingen behov for tildekking av utstyr i nærheten til arbeidsområde. Det er mulig å jobbe i nærheten av kollegene dine og forbedre produktiviteten.

Andre artikler:

Kaldkutting – Den nye konkurrenten

Case study: Bruk av Safety Tools Allmet slipeverktøy

Nye måter å jobbe uten produksjonsforstyrrelser i ATEX miljø