Nye bruksområder for overflateverktøy

Vedlikehold på vindturbiner er noe som blir mer og mer aktuelt jo lengre vi beveger oss mot det grønne skiftet.
Alle vet at vindturbiner utsettes for ekstreme miljøer, spesielt offshore vindturbiner som ofte har mye større dimensjoner enn vindturbiner på land.

Vi vet at det brukes konvensjonelle preparasjonsmetoder når det skal utføres vedlikehold på vindturbiner. Typisk sett ser vi slipemaskiner og manuell sliping med sandpapir. Dette bidrar til veldig høye utslipp av giftstoffer som finnes i noen malinger. Typiske preparasjonsmetoder samler heller ikke opp fragmenter og maling, dersom dette gjøres offshore så faller det direkte i havet.

Utslipp – vedlikehold på vindturbiner

Ett mye diskutert tema som ofte blir omtalt med ulike meninger.

Vindturbinvinger slipes ned naturlig av miljøene som de møter, men også under vedlikehold. Ofte er det store menger maling, karbonfiber, epoxy og glassfiber direkte i havet ved bruk av konvensjonelle overflateverktøy.

Malingutslipp som ved bruk av konvensjonelle overflatebehandlingsmetoder kan reduseres og potensielt fjernes helt. Dette krever nye fremskritt innen teknologi og metoder for overflatebehandling.

Løsningen finnes kanskje allerede, Safety Tools Allmet holder på å utvikle ett tillegg som festes på våre luftmaskiner. Som gjør at vi har mulighet til å samle opp alle fragmenter og partikler som slipes av.

Leading Edge

En “leading edge” er den fremste delen av bladet, kanten av vingen, og den delen som først kommer i kontakt med miljøet. Ofte kalles det enkelt for vingebladet.

Slitasje på vingeblad – Offshore

Det er mye hardere og tøffere miljø offshore enn onshore når det kommer til vindturbiner. Kreftene som er ute på havet kan være brutale, dette tærer fort ned vindturbiner og spesielt vingebladene.

Nye vindturbiner fra fabrikken har solide belegg som gir god og langvarig beskyttelse, men når dette blir slitt så svekkes effektiviteten ned med opptil 12%. Noe som gjerne gjør at kraftprodusenten ikke treffer produksjonsmålene som er satt.

Slitasje på vingblad – Onshore

Vindturbiner på land er ikke like utsatt for miljøet som vindturbiner til havs, men mange faktorer er i kraft her. Det er enklere å utføre vedlikehold på vindturbiner noe som kan bidra til å redusere vedlikeholdskostnader. “leading edge” er også veldig aktuelt for landbasere vindkraft anlegg.

Problemområder

Vingeblad

Vingeblad

 • LEP (Leading Edge Protection)
 • Strukturskader

Maskinhus

Maskinhus

 • Slitasje på generator
 • Stor slitasje på rotor Nav
 • Generell slitasje
 • Slitasje på koblinger og akslinger

Tårn og basestasjon

Tårn og basestasjon

 • Basestasjon ruster
 • Korroderte bolter
 • Generell slitasje
 • Spot slitasje på tårn
 • Avfallsstoffer fra maling

Vedlikehold på vindturbiner – Nye løsninger

Rough boy med vaccume 1
Rough boy med vaccume 2

Bilder fra utviklingen av en støvsuger funksjon med vår Rough Boy slipefil og vinkelsliper.

Resultatet av innovasjonen gjorde at vi tok opp over 95% av malingen som ble slipt!

Her er en ny video som viser hvordan støvsuger funksjonen fungerer.
Ved bruk samler vi oppimot alle fragmenter som blir slipt. Vi sikter på 100% innsamling når prosjektet er fullført.

Dette kan være en revolusjonerende metode for å samle fragmenter og malingrester når du sliper i områder som krever ingen utslipp. Reduserer miljøpåvirkningen når du utfører vedlikeholdsarbeid på vindturbiner, på land eller til havs.

Safety Tools Allmet – I dag / framtiden

Vårt Ex-sertifiserte verktøy i dag:

Ingen behov
– for varmt arbeids tillatelser grunnet Ex-sertifisering på verktøy

Store HMS fordeler
– Lave vibrasjon, støynivåer, ingen utslipp av støv og isocyanater

Unngå utsettelser
– ettersom verktøyet er sikkert å bruke, unngås utsettelser av jobber

Ingen behov
– for dyre og tidskrevende habitater. 100% Trygt å bruke i Ex-soner 1 og 2

Ingen behov
– for brannvakter grunnet ingen eksplosjonsrisiko

Enklere risikovurderinger
– grunnet ingen eksplosjonsrisiko og store HMS fordeler

Unngå produksjonsstans!

Vårt potensiale i framtiden:

Mer miljøvennlig
– Ingen utslipp i naturen (Maling og giftstoffer fra turbin)

Trygt å bruke
– Utprøvd teknologi i olje og gass industri

Store HMS fordeler
– Lave vibrasjon, støynivåer, ingen utslipp av støv, isocyanater og fragmenter

Ingen varme som ødelegger eksisterende belegg
– grunnet kaldtarbeid

Flere alternative drivmotorer
– Luft / Elektrisk / Batteri

Redusere vedlikeholdskostnader
– Lenge levetid og raskere utført arbeid

Oppsamling av fragmenter og maling

Helse, Miljø og Sikkerhet

Det er mye å tenke på når du skal velge riktig verktøy for en jobb.
På vindturbiner blir det ofte brukt tilkomstteknikere som henger i tau, da er det spesielt viktig å ha bra og HMS sikkert verktøy.

Konvensjonelle mekaniske verktøy skaper ofte veldig høye støynivåer, skarpe fragmenter, støv og vibrasjon.
Hvis disse verktøyene ikke brukes riktig uten å ta pauser, kan operatør få vibrasjonsrelaterte skader.

Det finnes en annen måte

Verktøy fra Safety Tools Allmet gir mange HMS fordeler, og ikke minst:

 • Ingen varme gnister. Ødelegger ikke substrat og underliggende maling/belegg
 • Lav varme. Varme varierer fra 30 ℃ til 60 ℃ for sliping på stål. Du kan umiddelbart legge håndplaten på stålet. Selv etter en lang periode med sliping.
 • Lav vibrasjon. Testet og godkjent for bruk over en hel arbeidsdag. 7,5 timer
Ønsker du å lese mer om våre andre artikler?

Overflatebehandling og digitale rapporteringsmuligheter

Kaldt arbeid og spot reparasjon muligheter

Kompositt reperasjon

Spot reparasjon og vedlikehold