Hva er kaldkutting?

Kaldkutting refererer til kutting uten varme eller gnister og utføres ofte i farlige miljøer som i Atex gassoner.
Ofte går kaldkutting under fellesnevneren kaldt arbeid.

Det er finnes forskjellig verktøy for å utføre kaldkutting, og dette avhenger av hvilken type materiale du skal kutte.

I industrien brukes ofte stort og spesialisert kutteutstyr som utfører jobben som blir omtalt som kaldtarbeid.
Denne artikkelen fokuserer mer på håndholdt verktøys forskjellige bruksområder, spesielt kaldkutting i Atex miljøer.

A-0502 Cutting disc

Kaldkutting – Det materielle

Det er mange forskjellige materielle typer av stål og titan. Det er ingen verktøy som kan “gjøre alt”, men vi er veldig nær slikt verktøy. Noen av de mest vanslige ståltypene er typisk sett karbonstål og rustfritt stål. Du kan lese mer om forskjellige ståltyper her.

Dette er noen av de mest brukte stål- og titanmaterialetyper som brukes i olje- og gassindustrien:

  • Rustfritt stål 316
  • Stål ST52
  • Titan
  • ASTM B265 Titan
  • Austenittisk rustfritt stål
  • 6MO

Kaldkutting i farlige områder – Atex soner

De fleste av de overnevnte materialene brukes i olje- og gassindustrien for både væske- og gasstransport. Raffinerier og FPSO -er som trenger vedlikehold må stenge driften og lage områder for varmt arbeid når de utfører vedlikehold. En alternativ løsning er å utføre kaldkutting med kaldt arbeidsverktøy fra Safety Tools Allmet.

Rustfritt stål, Austenittisk rustfritt stål og 6MO er tre svært harde ståltyper som krever mye arbeid for å kutte igjennom. Når stålet har høy strukturell styrke, vil det generere mer varme fra kutteverktøy. Tykkelse er også en viktig faktor, konvensjonelle kutteverktøy har ofte store problemer med å kutte grunnet vibrasjon og fastklemming på omtrent 40% dybde.

Den nye konkurrenten

Hvis vi ser på kaldkutting, med fokus på bruk av håndholdt kutteverktøy så finner vi fort Safety Tools Allmet sine løsninger for kaldkutting.

Verktøyet fra Safety Tools Allmet er sertifisert i henhold til Atex retningslinjer og er trygt å bruke i Ex gass-soner 1 og 2 (støvsoner 21 og 22) uten behov for «HotWork Permit». Disse kaldtarbeidsverktøne er også Ex-sertifisert for å kutte stål- og titanmaterialetyper ovenfor, med høy effektivitet.

A-0300 - Combined Cutting and Weld Removal Solution

Dette er Safety Tools Allmet mest komplette kutteløsning, den inkluderer oppsett med to kaldt arbeidsverktøy med mulighet for å bruke både kutte– og sveisesømfjerning funksjon. Dette er verktøyet for deg hvis du skal kutte materiell på dekk, rør, bjelker, sveis eller annet hvis jobben befinner seg i Atex-gassoner.

Løsningen er sertifisert som kaldtarbeid, noe som betyr at du ikke trenger å tildekke arbeidsutstyr i nærhet til arbeidsområdet. Dette fordi verktøyet ikke produserer varme gnister som kan brenne gjennom malingsbelegg. Avslipt stål og maling legger seg i nærheten av arbeidsområdet ditt, som gjør opprydning enkelt.

Eksempel på bruk. Du skal kutte en aktiv rørledning som inneholder naturgass. Dersom du kutter i en Ex-sone 1 og kutter igjennom røret, så går du så inn i en Ex-sone 0.

Våre kaldarbeidsløsninger bruker vann til både smøring og som en sikkerhetsbarriere hvis du kutter inn i Ex-sone 0. Det er ingen fare for antennelse under disse forholdene så lenge du bruker kaldarbeidsverktøy fra Safety Tools Allmet.

Kaldkutting – Fordeler

Ved å bruke sertifisert kaldtarbeidsverktøy, kan du unngå bruk av varmtarbeidstillatelser og habitater. Du kan bruke kaldrarbeidsverktøy i Atex miljøer, hvor gass kan være tilstede, uten farene som kommer ved bruk av varmtarbeidsverktøy.

Kaldtarbeidsverktøy fra Safety Tools Allmet er svært holdbare. Med en erfaren bruker vil kuttedisken kutte og frese omtrent 12 meter i lengde og 8 til 12 mm dypt. Hvis du bruker en spesialløsning slik som Cutting Guide Compact, Pendulum Arm eller Cutting Guide Jr vil du se at levetiden på kuttedisken økes betydelig.