Kaldt arbeid slipeverktøy

Introduksjon

Gnistfritt verktøy løser et stort problem for næringer som jobber i eksplosive miljøer. Ved fjerning av materiell i Atex gass soner 1 og 2, må du enten bruke gnistfritt arbeidsverktøy, eller varmt arbeid,(ny fane) hvor du må bruke habitater, brannvakter og mer som vi skal diskutere senere i artikkelen. Bruk av varmt arbeid kan også forårsake de verst tenkelige scenarioene som fort blir veldig kostbare, samt farlige situasjoner kan oppstå. Det kan også forekomme produksjonsstans, ord som ingen produksjonsleder ønsker å høre.

Kaldt arbeid er definert av verktøy som ikke genererer høy varme eller gnister. Spot reparasjon innebærer å fjerne/slipe av skadede deler av belegget, etterfulgt av påføring av nytt belegg på det skadede området. Dette bidrar til å forlenge levetiden til den totale overflaten med minimalt inngrep.

Spot reparasjon

Spot reparasjoner på overflater er en konstant prosess. Det er nødvendig å utføre slikt vedlikehold for å holde behandlet overflate optimal, samt beskytte underlaget.

En mer grundig artikkel om spot reparasjon.

Størrelsen på spot reparasjonsområdet kan være forskjellige fra område til område. Når vi snakker om spot reparasjonsstørrelser indekserer vi områdene som 5x5cm.

Begrunnelsen bak dette er at vi enkelt kan vise estimert levetid for våre slipeverktøy med vår spot kalkulator.

Spot reparasjon – Sliping

Spot reparasjon er hvor våre håndholdte slipeverktøy yter best, i stedet for å bruke tungt utstyr og mye personell på jobb. Kan du i stedet bruke én person og ett luftverktøy for å gjøre den samme jobben, ofte også mye raskere og billigere.

Ofte sammenligner vi de direkte kostnadene ved sammenligning av sliping og sandblåsing. En bør også ta kostnaden for TID med i kalkylen da vi ofte hører sitatet:

«Tid er penger»

De aller fleste vil være enig med dette sitatet. Tiden det tar å rigge opp, rigge ned og rengjøre et arbeidsområde før og etter en jobb er også en stor faktor. Kaldt arbeidsverktøy fra Safety Tools Allmet tar kun minutter å sette opp og er svært effektivt under bruk.

Vi kommer aldri til å si at en ikke skal bruke sandblåsing. Tvert imot, man kan bruke sandblåsing på store områder, men når du har flekker/spot av rust/korrosjon. Bør du i stedet vurdere å bruke kaldt arbeidsverktøy som ikke skader belegget rundt det korroderte området, og gjør overflaten direkte klar for nytt belegg, samt gir en jevnt overgang mellom malingsbeleggene.

Non-sparking grinding tools Safety Tools Allmet

En annen populær metode for overflatebehandling

Ultrahøytrykkspyling

Ultrahøytrykkspyling/Vannjetting er en teknologi som kan brukes for krevende renhold, fjerning av ulike belegg, rustfjerning, der det ikke kan brukes vanlige metoder.

Rengjøring med vann kan ha fordelen fremfor sandblåsing ved at det ikke krever en opprydding av brukt sand, samt ikke har noen kostnad med forbruk av sand. ultrahøytrykkspyling vil imidlertid spyle av både malingsfragmenter og rustfragmenter på et stort område som må rengjøres/behandles etterpå. Det gjør også underlaget vått, og korrosjon setter seg umiddelbart. I tillegg til dette skaper ikke ultrahøytrykkspyling en ny overflateprofil, noe som fører til ett begrenset valg av malingsbelegg i etterkant.

Ultrahøytrykkspyling – Helse og Sikkerhet

Ultrahøytrykkspyling bruker ekstremt høyt trykk opp til 3000bar, og utgjør en stor sikkerhetsfare for operatør og observatører. Operatører må bruke spesiell pansret verneutstyr i tillegg til sin normale PVU når de bruker dette utstyret.

I tillegg til utsagnene ovenfor, bør en også ta planleggingen av utførelse av spyling med i totalbildet. Hele spyle jobben bør være forhåndsplanlagt når du skal bruke ultrahøytrykkspyling som preparasjonsverktøy.

Fordeler og Ulemper med Ultrahøytrykkspyling

Fordeler

 • Fjerner salt og rust i samme steg.
 • Ingen støv produseres.
 • Ingen slipemiddelkostnad. (Sammenlignet mot sandblåsing)

Ulemper

 • «Flash corrosion.» (Ny lenke)
 • Dyrt og tungt utstyr
 • Mindre effektivt sammenliget mot konkurrenter.
 • Ingen overflateruhet, avslører kun det eksisterende ruhetslaget under fjernet maling/korrosjon.
 • Vannkvalitet og tilgjengelighet på vann.
 • Vann fryser under 0 ° C.
 • Spesialutdannet personell.
 • Spesielle krav til personlig verneutstyr.
 • Påkrevde pauser og hviletid

Sandblåsing vs kaldt arbeidsverktøy

Sandblåsing

Den mest brukte overflatebehandlingsmetoden for større områder. Overflaten rengjøres ved å blåse ut sandpartikler/andre produkter med høy hastighet direkte mot overflaten som skal behandles. Blåsemediene vil fjerne rust og gamle belegg. Sandblåsing skaper også en god overflateprofil.

Noen typiske begrensninger:

 • Kompleks verneutstyr. (PVU)
 • Krever at flere arbeidere opererer.
 • Forurensing. (Støv, tungmetaller, osv.)
 • Sikkerhetsrisiko på grunn av høyhastighets blåsing av sand.
 • Fjerner ikke olje.
 • Fjerner ikke salter.
 • Skaper støv.

Kaldt Arbeidsverktøy fra Safety Tools Allmet

Faktumet at slipe- og kutteverktøyene fra Safety Tools Allmet nesten utelukkende er laget av wolframkarbid og andre spesialmaterialer, gjør at diskene og de roterende filene sin levetid holder ekstremt mye lengre enn konvensjonelle slipeskiver og filer.

Ex-verktøy fra Safety Tools Allmet gir mange HMS fordeler, og ikke minst:

 • Ingen varme gnister. Ødelegger ikke substrat og underliggende maling/belegg
 • Lav varme. Varme varierer fra 30 ℃ til 60 ℃ for sliping på stål. Du kan umiddelbart legge håndplaten på stålet. Selv etter en lang periode med sliping.
 • Lav vibrasjon. Testet og godkjent for bruk over en hel arbeidsdag. 7,5 timer

Når du bruker verktøy fra Safety Tools Allmet er kravet standard PVU.

Det er alltid begrensninger for verktøyet du bruker. Her er begrensningene til vårt Kaldt arbeidsverktøy.

 • Høy innledende kjøpesum.
 • Mindre effektivt for bruk på store områder sammenlignet mot sandblåsing.

Det materielle – Safety Tools Allmet

Det er mange forskjellige materielle typer av stål og titan. Det er ingen verktøy som kan «gjøre alt», men vi er veldig nær slikt verktøy. Noen av de mest vanslige ståltypene er karbonstål og rustfritt stål. Du kan lese mer om forskjellige ståltyper her. (Åpnes i ny fane)

Dette er noen av de mest brukte stål- og titanmaterialetyper som brukes i olje- og gassindustrien:

 • Rustfritt stål 316
 • Stål ST52
 • Titan
 • ASTM B265 Titan
 • Austenittisk rustfritt stål
 • 6MO
0500 grinding disc

Generell overflatebehandling med Safety Tools Allmet

Slipe og kutteverktøy fra Safety Tools Allmet er også svært effektivt og konkurransedyktig for bruk utenfor farlige områder. Igjen vil vi presisere effektiviteten av verktøyet i en spot reparasjons situasjon. Samt de store HMS fordelene verktøyet gir.

Uansett om du bruker verktøyet i eller utenfor gassoner, Følger vårt slipeverktøy overflatebehandling SSPC SP-11 standard.
Verktøyet lager en god ruhetsprofil på mellom 40-75 mikron, og er testet uavhengig mot overflateadhesjon av mange internasjonale selskaper.

SSPC SP-11 standard er egnet når det er nødvendig med en ru, ren, bar metalloverflate uten synlig olje, fett, smuss, rust, belegg, oksider, malingsskala og andre fremmedlegemer.

Toppene og dalene på den forberedte overflaten danner et kontinuerlig mønster uten glatte, uprofilerte områder.

Helse, miljø og sikkerhet

Våre løsninger er utviklet med Helse Miljø og Sikkerhet i høysetet. Verktøyet tilbyr lavt vibrasjon nivå, lavt støynivå og lite varmgang. Fragmentene som produseres er ikke skarpe og vil holde seg innenfor noen få centimeter / tommer av arbeidsområdet ditt. Dette gjør opprydding enkelt og trygt.

Bruk av kaldt arbeidsverktøy i farlige områder – Atex soner

De fleste av de overnevnte materialene brukes i olje- og gassindustrien for både væske- og gasstransport. Raffinerier og FPSO -er som trenger vedlikehold må stenge driften og lage områder for varmt arbeid når de utfører vedlikehold. En alternativ løsning er å utføre jobben med kaldt arbeidsverktøy fra Safety Tools Allmet.


Kostnadssammenligning

1800x600px

Det er store kostnadsforskjeller når du sammenligner konvensjonelle slipe- og kutteverktøy mot de kalde arbeidsverktøyene fra Safety Tools Allmet.
Første innkjøp av vårt verktøy kan ofte ha høyere innkjøpspriser sammenlignet mot ikke Ex-sertifiserte metoder, men vi får svært ofte tilbakemelding at det ofte lønner seg med bruk av Safety Tools Allmet etter kun bruk på en jobb eller ett prosjekt.

Alternativet er å leie verktøyet, som også kan være en god løsning, enten om det er sliping eller kutting.
Les mer om leiealternativer her.

Oppsummering

Så… Hva har vi lært?

Når vi ser tilbake, kan vi lese at Kaldt arbeidsverktøy fra Safety Tools Allmet er best brukt til spot reparasjon og i farlige miljøer (Ex/ATEX soner.) Samt;

 • Ex-sertifisert for bruk i gassoner 1 og 2.
 • Ingen varmt arbeidstillatelser kreves.
 • Sertifisert av DNV og er klassifisert som «Kaldt Arbeidsverktøy».
 • Ingen varme gnister. Forebygging av korrosjon forårsaket av konvensjonell slipeprodukter.
 • Lav varme. Varme varierer fra 30 ℃ til 60 ℃ for sliping på stål. Du kan umiddelbart legge håndplaten på stålet. Selv etter en lang periode med sliping eller kutting.
 • Lav vibrasjon. Testet og godkjent for bruk over en hel arbeidsdag. 7,5 time.

I tillegg til punktene over, er det er ingen krav til bruk av habitater eller brannvakter. Ingen behov for tildekking av utstyr i nærheten til arbeidsområde. Det er mulig å jobbe i nærheten av kollegene dine og forbedre produktiviteten.

Vår «kalde» teknologi brukes i mange sektorer, som olje- og gassindustrien, petrokjemisk industri, stålindustri og maritim sektor. Samt vedlikeholdsarbeid på broer, hav vind installasjoner.

Add Comment