ATEX lommelykter

Spesial lommelykter for Ex soner. Detaljert informasjon for hver type lykt finnes i produkt brosjyren over. Verktøyet er brukt over hele verden siden 1992.

Ta kontakt med oss i dag for ett tilbud, skriv ned artikkelnummer fra brosjyren over.

Generell teknisk informasjon

Alt håndverktøy som Safety Tools Allmet tilbyr er BAM-sertifisert.

Dette sertifikatet sikrer at materialene som verktøyene lages av kan brukes i eksplosjonsfarlig sone 1/21 i henhold til den europeiske retningslinjen 199/92/EG for alle eksplosjonsgrupper definert under IEC 60079: 2004 seksjon 0. Omfanget av eksplosjonsfarlige soner ble endret fra Sone 0/20 til sone 1/21 i henhold til TRBS 2152 avsnitt 3 vedleggssetning (2).

Eksplosjonsforebygging ATEX = ATmosphere EXplosible

ATEX 137 (118), også kalt retningslinje 99/2 / EG, er ansvarlig for sikkerheten til personer ved igangkjøring, drift og oppmøte av eksplosive produksjonsanlegg.
Tilsvarende ATEX 99/92/EC Endres-tools kan brukes i Ex-soner.
Siden juli 2003 har kun driftsmateriell, som er i samsvar med denne retningslinjen, lov til å bli satt i omløp.

Bruksanbefaling

På grunn av legeringer er gnistfritt verktøy mykere enn konvensjonelle verktøy. Av denne grunn må bruken av disse verktøyene skje med ekstra forsiktighet. Overbelastning må unngås. Bruk av gnistfritt verktøy må ikke være det eneste forebyggende tiltaket i områder med brann og eksplosjonsfare. For generell beskyttelse av personell og utstyr, vennligst følg instruksjonene fra bruksmanualen.

Alle kategorier gnistfritt håndverktøy

Detaljerte bruksanbefalinger på Engelsk