Overflatebehandling

Overflatebehandlingen skjer ofte som ledd i forbehandling, behandling eller sluttbehandling av et produkt eller materiale.

Tags: Overflatebehandling / sliping

Introduksjon:

Det er mange ulike typer overflatebehandling↵, men vi tar fokus på kun noen av de.

 • Sandblåsing‎↵
 • Polering, pussing og sliping
 • Påføring av ulike belegg
 • Maling og lakkering
 • Metallisering

Det er ett vidt spekter av produkter og materialer som kan overflatebehandles, men vi holder oss til metaller.

I denne prosjektartikkelen skal vi se nærmere på seksjonen som handler om sliping, og den mekaniske delen av overflatebehandling.

Varmt arbeid

Varmt arbeid er sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling (lysbue sprøyting), lodding og sliping.

Risikofaktorer og krav ved varmt arbeid

 • Høye støynivåer.
 • Feil bruk av PVU kan få fatale konsekvenser.
 • Ofte høye vibrasjonsnivåer↵ i ulikt verktøy.
 • Statisk arbeid og ofte dårlig tilkomst.

Varmt arbeid i ATEX/EX områder

 • Krevende risikovurderinger
 • Stans/Nedstengning
 • Brannvakter
 • Varmt arbeidstillatelser
 • Habitater
 • Krevende oppryddingsarbeid.

Dersom punktene over ikke følges kan det få fatale konsekvenser, slik som det gjore i 1978 ved Statfjord A-brannen.

Les mer om statfjord A-brannen her↵.

Kaldt arbeid

Kaldt arbeid er som oftest utstyr som er sertifisert for bruk i Atex / Ex soner 1 og 2. Det ligger i navnet, kaldt arbeid. Ingen varme blir generert.

Kaldt arbeid – forbehandlingsverktøy

Ex-sertifiserte kaldt arbeids verktøy fra Safety Tools Allmet. Gir en god, ren overflate med en profil som oppfyller kravene i henhold til SSPC-SP11 Surface Preparation Standard. Denne standarden er egnet når det er nødvendig med en ru, ren, bar metalloverflate. Uten synlig olje, fett, smuss, rust, belegg, oksider, malingsflass, korrosjonsprodukter og andre fremmedlegemer. Og hvor det ikke er mulig eller tillatt å bruke sandblåsing.

A-0010 Rough Boy surface treatment

Behandlet overflate skal også danne et kontinuerlig mønster uten glatte, uprofilerte områder. Overflateprofilen skal være mist 25 μm. (Mikron)

Verktøyet er svært effektivt og resultatet gjør at du kan male direkte på slipt overflate, og få vedheft som holder malingen godt på plass. Tester gjort av flere malingsprodusenter viser veldig gode vedheftresultater.

Verktøyet genererer ingen svevestøv ved bruk. Fragmentene som faller ned der du jobber sørger for at omkringliggende utstyr ikke blir skadet. Fragmentene som slipes vekk fjernes enkelt etter endt arbeid, fragmentene er ikke skarpe.

Vi kan med trygghet si hva våre produkter kan gjøre og utføre på grunnlag av grundige 3 parts tester.

Casevideoer – Safety Tools AllmetVi har mange ulike løsninger spesialutviklet for overflatebehandling. Blant annet følgende løsninger:

Vi tilbyr også utleie av disse løsningene: