Mekanisk vedlikehold

Det er ingen verktøy som kan «gjøre alt», men vi er veldig nær slikt verktøy.

Tags: kutteverktøy / Mekanisk vedlikehold / Slipeverktøy

Reduser vedlikeholdskostnader

Safety Tools Allmet tilbyr gnistfrie ATEX-sertifiserte verktøy som løser et betydelig problem for industrier som arbeider i eksplosive miljøer. Når det gjelder fjerning av materiale i ATEX-gasssoner 1 og 2, har man tidligere hatt to alternativer: enten å bruke gnistfrie verktøy eller å utføre varmtarbeid, som krever bruk av habitat, brannvakter og annet sikkerhetsutstyr. Imidlertid kan bruk av varmtarbeid medføre alvorlige og kostbare situasjoner, samt potensielt farlige situasjoner.

Ved å benytte seg av de ATEX-sertifiserte løsningene fra Safety Tools Allmet, kan man redusere tiden brukt på risikovurderinger og samtidig kutte kostnader. Dette skyldes at man unngår behovet for varmtarbeidstillatelser, habitat, brannvakter og nedstigninger.

Safety Tools Allmet

ATEX sertifisert verktøy fra Safety Tools Allmet gir mange HMS fordeler, og ikke minst:

  • Ingen varme gnister. Ødelegger ikke substrat og underliggende maling/belegg
  • Lav varme. Varme varierer fra 30 ℃ til 60 ℃ for sliping på stål. Du kan umiddelbart legge håndplaten på stålet. Selv etter en lang periode med sliping.
  • Lav vibrasjon. Testet og godkjent for bruk over en hel arbeidsdag. 7,5 timer

Når du bruker verktøy fra Safety Tools Allmet, oppfyller de standarden for Personlig Verneutstyr (PVU).

Det finnes mange ulike typer stål og titanmaterialer, og det finnes ingen verktøy som kan håndtere alle sammen. Imidlertid er vi svært nær å ha et slikt allsidig verktøy. Noen av de mest vanlige ståltypene inkluderer karbonstål og rustfritt stål.

Vi tilbyr ATEX-sertifiserte løsninger for både sliping og kutting av følgende materialer:

  • ATEX Sertifisering oversikt materialer:

   Kutteverktøy:

   • Stainless steel grades 304/316
   • Carbon steels
   • Titanium
   • 6Mo stainless steel

   Slipeverktøy:

   • Stainless steel grades 304/316
   • Carbon steels
   • Titanium
   • 6Mo stainless steel
   • Aluminium

Mekanisk vedlikehold

Uansett om du bruker verktøyet i eller utenfor gassoner, Følger vårt slipeverktøy overflatebehandling SSPC SP-11 standard.
Verktøyet lager en god ruhetsprofil på mellom 40-75 µm (mikrometer), og er testet uavhengig for overflateadhesjon av mange internasjonale selskaper.

Mekanisk vedlikehold kan innebære det å slipe vekk store mengder stål, dette utføres effektivt ved bruk av løsninger som A-0058 – Steel Grinding solution. Eller A-0057 – All Around with Rough Boy Solution.