Oljeplattform

Utdrag fra kunde: “Da vi avsluttet denne jobben var slipeverktøyet fremdeles brukenes og verktøyet kan brukes på flere jobber.”

Tags: kutteverktøy / Offshore / Oljeplattform / Slipeverktøy

Bruksområder – Oljeplattform

Vårt mekaniske forbehandlingsverktøy blir brukt i og utenfor ATEX gassoner 1 og 2 på oljeplattformer over hele verden, hver dag.
Det er nesten ingen begrensninger i bruksområder, og for å nevne noen;

  • Boredekk / tårn
  • Winch
  • NDT (Non-destruktiv testing)
  • DT (Destruktiv testing)
  • Fjerning av sveis
  • Tanker
  • Stiger og støtter
  • Pumperom
  • Helidekk
  • Prosesstanker
  • Rør
  • Lagringsområder
  • Brønnhoder
  • Pumpesystemer
  • Helikopterdekk
 

Transocean Leader 2012

Utdrag fra Case study: Bruk av Safety Tools Allmet slipeverktøy

Erfaringer fra utført arbeid med bruk av Safety Tools Allmet

 

Jobb utførelse:

Forenklet rigging, kun trykkluftslanger for tilkobling av verktøyet.
Jobben ble utført på kortere tid enn forventet. På grunn av høyere kapasitet enn ved bruk av tilsvarende verktøy for mekanisk forbehandling.
(Flap- disc, nålebanker o.l.)
Slipeutstyret trenger ikke skiftes ut, svært liten slitasje

Økonomi:
På grunn av raskere produksjon gir metoden kostnadsbesparinger.
Filene er laget av spesialstål og har lang holdbarhet.
Maskinene er av en svært robust type og har lang levetid.
Da vi avsluttet denne jobben var slipeverktøyet fremdeles brukenes og verktøyet kan brukes på flere jobber.

HMS:

Lavt turtall og tennene sin utforming på verktøyet gir lite knusing ved sliping av korrosjon / gammel maling. Dette gir lite støvproblemer.
Filtermaske er ikke nødvendig.
Maskinene er godt avvibrete og gir lite vibrasjon for operatøren.
Gammel maling blir ikke varmet opp og avgir derfor ikke farlige gasser ved forbehandling.
Slipeverktøyet er sertifisert som kaldt arbeid og gir dermed ikke eksplosjonsfare ved arbeid i områder med eksplosjonsfare.

Uttalelse fra operatør etter å ha testet utstyret:

 • Utstyret virker bra. Gir ikke støv og derfor er støvmaske ikke nødvendig.
 • Utstyret gir lite støy.
 • Verktøyet jobber lett og det brukes lite kraft for å fjerne maling og rust.
 • Utstyret er driftssikkert og ga ingen driftsproblemer.
 • Tykke malingsbelegg fjernes effektivt.
 • Jobber raskere med dette verktøyet

Kvalitet:

Verktøyet gir renhet og ruhet i samsvar med de krav som foreligger i hht. NORSOK M 501.
Renhet: St 3 / Sa 2 ½ ref ISO 8501-1.
Ruhet: Medium- ref ISO 8503.

Verktøyet jobber effektivt og gir svært godt underlag for påfølgende malingssystem. Verktøyets utforming gir god avrunding av kanter mot eksisterende intakt belegg. På grunn av god ruhet og renhet vil malingssystemet oppnå god vedheft til underlaget.

Transocean leader oljeplatform

Rør reparasjon på offshore-plattform

Det oppstod en lekkasje i en rørledning på en stor offshore platform i Nordsjøen, i ATEX↵ gassoner.

For riktig forbehandling av overflaten ble roterende slipefil A-0004 Little Papa brukt. Beslutningen ble tatt fordi A-0004 har en gjennomsnittlig overflateprofil på 83μm (mikrometer). Dette var nøyaktig det som var nødvendig for vedheft til reparasjonsproduktet.

Reparasjonen var en komplett kald løsning og unngikk sveising og varmt arbeid (HOT WORK).

Totalt sett for reparasjonen var det ikke behov for varmt arbeidstillatelse, ingen jobbforsinkelser, ikke noe behov for habitater, ikke noe behov for brannvakter, ingen varme gnister og ingen utslipp av isocyanater.

Les hele Case Study her: Rør reparasjon på en offshore-plattform

Before and after surface treatment / Rør reparasjon