Oljetank

Safety Tools Allmet slipe og kutteverktøy har blitt brukt og kan brukes i svært mange ulike situasjoner og områder.

Tags: kutteverktøy / Oljetank / Slipeverktøy

Sliping og kutting på taket til Oljetanker

Safety Tools Allmet slipe og kutteverktøy har blitt brukt og kan brukes i svært mange ulike situasjoner og områder.
Vi skal se på en Case Study fra en av våre agenter i Midtøsten.

Mekanisk forbehandling på flytende tak til oljetank.


Kunden utføre arbeidet med slipeverktøy fra Safety Tools Allmet trygt og unngikk dermed produksjonstans.
Det er mange fordeler med verktøy fra Safety Tools Allmet, blant annet;

  • Ingen behov for varmt arbeids tillatelser grunnet Ex-sertifisering på verktøy.
  • Unngå utsettelser ettersom verktøyet er sikkert å bruke, unngås utsettelser av jobber.
  • Ingen behov for dyre og tidskrevende habitater. 100% Trygt å bruke i Ex-soner 1 og 2.
  • Ingen behov for brannvakter grunnet ingen eksplosjonsrisiko.
  • Enklere risikovurderinger grunnet ingen eksplosjonsrisiko og store HMS fordeler.
  • Unngå produksjonsstans.

Ett annet eksempel fra arbeid på flytende tak til oljetank er fra vår partner i Nederland↵.
Under en tankinspeksjon ved et stort raffineri på Antwerpen Scheldelaan, dukket det opp ulike lekkasjer på en flytende tank topp. Tanken kunne ikke tømmes før reparasjonen, så det måtte utføres en «live» reparasjon. Perspect gjennomførte dette prosjektet med reparasjonskomposittene fra Belzona↵ og ATEX-sertifiserte verktøy fra Safety Tools Allmet.

Les mer om saken her.
Case study av Perspect – Flytende oljetank reparasjon

Safety Tools Allmet