Hurtig Korrosjon (Flash corrosion)

Oppstår i løpet av minutter til noen timer etter at rengjøring er fullført.

Tags: Flash corrosion / Hurtig Korrosjon / Slipeverktøy

Hva er hurtig korrosjon (Flash corrosion)

Hurtig korrosjon  oppstår på metall i løpet av minutter til noen timer etter at rengjøring er fullført, ofte ved bruk av Ultrahøytrykkspyling. Hastigheten som hurtig korrosjon oppstår med kan være tegn på saltforurensning på overflaten og høy luftfuktighet.

Ultrahøytrykkspyling har både fordeler og ulemper:

Fordeler

 • Fjerner salt og rust i samme steg.
 • Ingen støv produseres.

Ulemper

 • Hurtig korrosjon “Flash corrosion
 • Dyrt og tungt utstyr
 • Mindre effektivt sammenlignet mot konkurrenter.
 • Ingen overflateruhet, avslører kun det eksisterende ruhetslaget under fjernet maling/korrosjon.
 • Vannkvalitet og tilgjengelighet på vann.
 • Vann fryser under 0 ° C.
 • Spesialutdannet personell.
 • Spesielle krav til personlig verneutstyr.
 • Påkrevde pauser og hviletid

Alternativet som ikke skaper Hurtig Korrosjon

Løsningen på mange problemområder og teknikker er enkel, kaldt slipe og kutteverktøy fra Safety Tools Allmet. Vårt verktøy gir svært mange fordeler, blant annet:

 • Ex-sertifisert for bruk i gassoner 1 og 2.
 • Ingen varmt arbeidstillatelser kreves.
 • Ingen varme gnister. Forebygging av korrosjon forårsaket av konvensjonell slipeprodukter.
 • Lav varme. Varme varierer fra 30 ℃ til 60 ℃ for sliping på stål. Du kan umiddelbart legge håndplaten på stålet. Selv etter en lang periode med sliping eller kutting.
 • Lav vibrasjon. Testet og godkjent for bruk over en hel arbeidsdag. 7,5 time.

I tillegg til punktene over, er det er ingen krav til bruk av habitater eller brannvakter. Ingen behov for tildekking av utstyr i nærheten til arbeidsområde. Det er mulig å jobbe i nærheten av kollegene dine og forbedre produktiviteten.

Vår «kalde» teknologi brukes i mange sektorer, som olje- og gassindustrien, petrokjemisk industri, stålindustri og maritim sektor. Samt vedlikeholdsarbeid på broer, hav vind installasjoner.

Safety Tools Allmet
Kontakt Safety Tools Allmet