Wrapping

kompositt reparasjon bredere aksept i bransjen, som en effektiv løsning for å gjenopprette rørledningens integritet og strukturelle styrke.

Tags: Slipeverktøy / wrapping

Wrapping industrien

Wrapping/Kompositt teknologi har eksistert i mer enn et tiår, og representerer et rimelig og tidsbesparende alternativ for rehabilitering av rør. Innføringen av standarder, ASME↵ og ISO-tekniske standarder↵ har hjulpet med å gi kompositt reparasjon bredere aksept i bransjen, som en effektiv løsning for å gjenopprette rørledningens integritet og strukturelle styrke.

Kompositt Reparasjon kan gjøres uten driftsforstyrrelser. Flere og flere rørledningsoperatører gjør disse systemene til en del av sine rørledningsintegritetsprogrammer for reparasjon av korrosjon, og andre feil i stålrørsystemene.

Les mer om wrapping her.

Vi har lang erfaring med forbehandling mot ulike wrapping/kompsitt produkter. Spesielt i Asia og Nederland ser vi at markedet for Wrapping/Kompositt er stort, men det manglet gode forbehandlingsmetoder. Vi laget da vår helt spesielle A-0052 – Wrap Solution som i dag blir brukt over hele verden. Wrapping av rør, rørstøtteforsterkning og generelt overflatevedlikehold. Løsningen utfører jobben gnistfritt.

Coating applied side

Mekanisk forbehandlingVår spesialutviklede løsning for wrapping

A-0052 – Wrap Solution

Løsningen kan også leies

L-0052 – Wrap Solution