Overflatebehandling

Overflatebehandling

Introduksjon:

Det er mange ulike typer overflatebehandling↵, men vi tar fokus på kun noen av de.

 • Sandblåsing‎↵
 • Polering, pussing og sliping
 • Påføring av ulike belegg
 • Maling og lakkering
 • Metallisering

Det er ett vidt spekter av produkter og materialer som kan overflatebehandles, men vi holder oss til metaller.

I denne prosjektartikkelen skal vi se nærmere på seksjonen som handler om sliping, og den mekaniske delen av overflatebehandling.

Farer i overflateindustrien

Til overflatebehandling kan det bli brukt ulike kjemiske stoffer, produkter og utstyr. Metodene som blir brukt avgjør graden av frigjøring (dannelse) av for eksempel støv, væskedråper, og aerosoler som kan pustes inn. Med mindre det brukes spesialiserte metoder for oppsamling. Sandblåsing, spyling og rensing og annen overflatebehandling med høyt trykk frigjør små partikler, dette kan medføre særlig helserisiko dersom partiklene pustes inn.

Sandblåsing

Det er kjent i industrien at sandblåsing er den mest brukte metoden for overflatebehandling, spesielt ved store områder. Det finnes mange ulike typer og metoder å utføre sandblåsing på, ett eksempel kan være blåsing med en dyse som blander vann og sand i optimalt forhold.

Det er store HMS krav til sandblåsing og andre blåsemetoder, blandt annet:

 • Sandblåseapparater.
 • Tørr/våtkabinetter.
 • Tilhørende sandsugeranlegg, vakuumtanker, og andre innretninger for oppsamling av blåse- og rensemidler.
 • Blåsepistoler og slanger.
 • Egne sandblåsehjelmer og hetter.
 • Heldekkende dresser.
 • Sandblåserhansker.
 • Ferskluftsanlegg i hjelp til operatør.
 • Tungt utstyr.

Vi har laget en egen artikkel på sammenligningen mellom Sandblåsing og bruk av Safety Tools Allmet. Les mer her⇒.

Varmt arbeid

Varmt arbeid er sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling (lysbue sprøyting), lodding og sliping.

Risikofaktorer og krav ved varmt arbeid

 • Høye støynivåer.
 • Feil bruk av PVU kan få fatale konsekvenser.
 • Ofte høye vibrasjonsnivåer↵ i ulikt verktøy.
 • Statisk arbeid og ofte dårlig tilkomst.

Varmt arbeid i ATEX/EX områder

 • Krevende risikovurderinger
 • Stans/Nedstengning
 • Brannvakter
 • Varmt arbeidstillatelser
 • Habitater
 • Krevende oppryddingsarbeid.

Dersom punktene over ikke følges kan det få fatale konsekvenser, slik som det gjore i 1978 ved Statfjord A-brannen.

Les mer om statfjord A-brannen her↵.

Kaldt arbeid

Kaldt arbeid er som oftest utstyr som er sertifisert for bruk i Atex / Ex soner 1 og 2. Det ligger i navnet, kaldt arbeid. Ingen varme blir generert.

Kaldt arbeid – forbehandlingsverktøy

Ex-sertifiserte kaldt arbeids verktøy fra Safety Tools Allmet. Gir en god, ren overflate med en profil som oppfyller kravene i henhold til SSPC-SP11 Surface Preparation Standard. Denne standarden er egnet når det er nødvendig med en ru, ren, bar metalloverflate. Uten synlig olje, fett, smuss, rust, belegg, oksider, malingsflass, korrosjonsprodukter og andre fremmedlegemer. Og hvor det ikke er mulig eller tillatt å bruke sandblåsing.

Non-sparking grinding tools Safety Tools Allmet

Behandlet overflate skal også danne et kontinuerlig mønster uten glatte, uprofilerte områder. Overflateprofilen skal være mist 25 μm. (Mikron)

Verktøyet er svært effektivt og resultatet gjør at du kan male direkte på slipt overflate, og få vedheft som holder malingen godt på plass. Tester gjort av flere malingsprodusenter viser veldig gode vedheftresultater.

Verktøyet genererer ingen svevestøv ved bruk. Fragmentene som faller ned der du jobber sørger for at omkringliggende utstyr ikke blir skadet. Fragmentene som slipes vekk fjernes enkelt etter endt arbeid, fragmentene er ikke skarpe.

Vi kan med trygghet si hva våre produkter kan gjøre og utføre på grunnlag av grundige 3 parts tester.

Bruksvideoer forbehandlingsverktøy

Vi har mange ulike løsninger spesialutviklet for overflatebehandling. Blant annet følgende løsninger:

 

Vi tilbyr også utleie av disse løsningene: