Rør og Rørledninger

Rør og Rørledninger

Rør og Rørledninger

Vi har utviklet spesialiserte løsninger som er optimalisert for bruk på rør og rørledninger.
Våre mest effektive produkter til Rør og Rørledninger er A-0010 – Rough boy, A-0009C– Big Boy C og A-0500 – Grinding disc for paint.

Rørledninger på aktiv FPSO

Sliping på Rør og Rørledninger

Bruk av kutteverktøy på Rør

Non-sparking grinding tools Safety Tools Allmet
Non-sparking cutting tools Safety Tools Allmet