Gitterrister

Gitterrister

Sliping og kutting av Gitterrister

Gitterrister er en svært vanlig installasjon som kan bli brukt til mye forskjellig.
Noen ganger er det nødvendig å utføre vedlikehold, og andre ganger skal installasjoner fjernes.

Vi har ATEX↵ sertifisert slipe og kutteverktøy som fungerer utmerket til både forbehandling og fjerning av gitterrister.

Slipeverktøy og kutteverktøy brukt på gitterrist

fjerne gitterrist