Mekanisk vedlikehold

Mekanisk vedlikehold

Reduser vedlikeholdskostnader

Gnistfritt ATEX sertifisert verktøy løser et stort problem for næringer som jobber i eksplosive miljøer. Ved fjerning av materiell i Atex gass soner 1 og 2, kan du enten bruke gnistfritt verktøy, eller varmt arbeid hvor du må bruke habitater, brannvakter og mer. Bruk av varmt arbeid kan også forårsake de verst tenkelige scenarioene som fort blir veldig kostbare, samt farlige situasjoner kan oppstå. Det kan også forekomme produksjonsstans ved bruk av varmt arbeid.

Safety Tools Allmet

ATEX sertifisert verktøy fra Safety Tools Allmet gir mange HMS fordeler, og ikke minst:

  • Ingen varme gnister. Ødelegger ikke substrat og underliggende maling/belegg
  • Lav varme. Varme varierer fra 30 ℃ til 60 ℃ for sliping på stål. Du kan umiddelbart legge håndplaten på stålet. Selv etter en lang periode med sliping.
  • Lav vibrasjon. Testet og godkjent for bruk over en hel arbeidsdag. 7,5 timer

Når du bruker verktøy fra Safety Tools Allmet er kravet standard PVU.

Det er mange forskjellige materielle typer av stål og titan. Det er ingen verktøy som kan «gjøre alt», men vi er veldig nær slikt verktøy. Noen av de mest vanlige ståltypene er karbonstål og rustfritt stål.

Vi har ATEX sertifisert for både sliping og kutting på følgende materialer:

  • Rustfritt stål 316
  • Stål ST52
  • Titan
  • ASTM B265 Titan
  • Austenittisk rustfritt stål
  • 6MO

Mekanisk vedlikehold

Uansett om du bruker verktøyet i eller utenfor gassoner, Følger vårt slipeverktøy overflatebehandling SSPC SP-11 standard.
Verktøyet lager en god ruhetsprofil på mellom 40-75 µm (mikrometer), og er testet uavhengig for overflateadhesjon av mange internasjonale selskaper.

Mekanisk vedlikehold kan innebære det å slipe vekk store mengder stål, dette utføres effektivt ved bruk av løsninger som A-0058 – Steel Grinding solution. Eller A-0057 – All Around with Rough Boy Solution.

Grinded area Safety tools allmet
Safety Tools Case Study Transocean Leader 2