A-0047 – Coating Maintenance Solution

Datablad A-0047 (eng)

Coating Maintenance Solution er utviklet som en optimal løsning som inneholder slipefiler og disker for fjerning av malingsbelegg og mekanisk forbehandling av overflater.