A-0047 – Coating Maintenance Solution

Coating Maintenance Solution er utviklet som en optimal løsning som inneholder slipefiler og disker for fjerning av malingsbelegg og mekanisk forbehandling av overflater.

Tekniske data
  • Dimensjoner: 54x21x44cm
  • Vekt: 13,5kg

Beskrivelse

Coating Maintenance Solution

Pakkeløsningen er spesialisert innenfor mekanisk forbehandling, utviklet for å holde deg foran vedlikeholdsplanen ved å minimere tidsforbruk på krevende risiko evalueringer, og slippe kostnader knyttet mot nedstengning, brannvakter, varmt arbeid tillatelser, habitater og krevende opprydningsarbeid.

Dette settet inneholder tre av våre Ex-sertifiserte luftverktøy, fem av våre Ex-sertifiserte roterende filer og vår Ex-sertifiserte slipedisk for fjerning av maling.

Verktøyet er Ex-sertifisert som trygt å bruke i ATEX gass soner 1 og 2↵, samt i ATEX støvsoner 21 og 22↵.

Helse Miljø og Sikkerhet (HMS)

Utformet med tanke på Helse Miljø og Sikkerhet. (HMS) Verktøyet har lavt vibrasjonsnivå, lav varme og lavt støynivå. Fragmentene som slipes vekk er ikke skarpe, ikke varme og legger seg ned innenfor noen få centimeter av arbeidsområdet. Siden fragmentene som slipes vekk er kalde så skader ikke dette maling/zink i arbeidsområdet eller nærliggende utstyr og maskiner.

Lang levetid

Filene og diskene som vi tilbyr har en ekstremt lang levetid, og er laget av solid wolframkarbid blandet med en hemmelig ingrediens som gir fleksibilitet i filene/diskene. Filene og diskene sin levetid avhenger av bruk, men i snitt varer de hundevis av ganger lengre enn konvensjonelle alternativer.

Løsningen inneholder:

A-0001 – Slim – Forventet levetid på 8000 Spot (5x5cm)
Lager en gjennomsnittlig overflateruhet på 76μm (Mikrometer)

A-0001 - Slim slipefil / A-0001 - Slim

A-0004 – Little Papa – Forventet levetid på 12 000 Spot (5x5cm)
Lager en gjennomsnittlig overflateruhet på 83μm (Mikrometer)

A-0004 - Little Papa slipefil / A-0004 - Little Papa

A-0003 – Straight Cone – Forventet levetid på 9600 Spot (5x5cm)
Lager en gjennomsnittlig overflateruhet på 44μm (Mikrometer)

A-0003 - Straight Cone slipefil / A-0003 - Straight Cone

A-0005 – Round Boy – Forventet levetid på 9600 Spot (5x5cm)
Lager en gjennomsnittlig overflateruhet på 53μm (Mikrometer)

A-0005 - Round Boy slipefil / A-0005 - Round Boy

A-0010 – Rough boy – Forventet levetid på 32 000 Spot (5x5cm)
Lager en gjennomsnittlig overflateruhet på 45μm (Mikrometer)

A-0010 - Rough boy slipefil / A-0010 - Rough boy

DNV sertifikat
EC-Deklarasjon
Brukermanual
Kvalitetskontroll sjekkliste
Delelister for luftverktøy
Analyse for risiko
Ex-verktøy og fastspenningsverktøy

A-0500 – Grinding disc for paint – Forventet levetid på 32 000 Spot (5x5cm)
Lager en gjennomsnittlig overflateruhet på 72μm (Mikrometer)

A-0500 - Grinding disc for paint - slipedisk A-0500 - Grinding disc for paint

Den totale levetiden for alle slipefilene og diskene i denne løsningen er 103 200 spot. (5×5 cm)
Du finner den individuelle levetiden til slipefiler og disker i listen ovenfor, samt overflateruhet µm. (mikrometer)
Beregne kostnadene dine med vår spotkalkulator.

*Levetid avhenger av materiale og maling/coating.

Ikke ta vårt ord for det