A-0051 – Straight Grinder Solution

Datablad A-0051 (eng)

Løsning som har god allsidighet når det kommer til størrelse, vekt og bruksområder. Løsningen kommer pakket i Peli Stormcase IM2050, en lett og allsidig, men fortsatt robust Pelicase.