A-0049 – Surface Solution Small

Datablad A-0049 (eng)

Denne løsningen er en mindre versjon av A-0059 Surface Solution som er utviklet for overflateselskaper som et økonomisk alternativ. Slipeverktøyet lager god overflateprofil og en renhet som holder mekanisk forbehandling standard ST 2.5 til 3.