A-0055 – Ship Owners Solution

Datablad A-0055 (eng)

Vår anbefalte løsning for korrosjonsvedlikehold på skip. Vår Ship Owners Solution inkluderer slipefiler og en malingsdisk. Denne løsningen inneholder det du trenger for å komme i gang med korrosjonsvedlikehold og spot reparasjon.