L-0054 – All Around Solution

All Around Solution inkluderer alt du trenger for Spot reparasjon.  Løsningen er godt egnet for mekanisk forbehandling av overflater, fjerning av stål og korrosjonskontroll. bruk gjerne vår kalkulator for å regne ut totalkostnad for din jobb.

Tekniske data
  • Dimensjoner: 54x21x44cm
  • Vekt: 19kg

Beskrivelse

All Around Solution

Vi har satt sammen en løsning som er laget for å holde deg foran vedlikeholdsplanen, samt minske tidsbruk på risikoevalueringer og kostnader knyttet mot nedstengning, brannvakter, varmt arbeid tillatelse, habitat og krevende opprydningsarbeid. All Around Solution inneholder alt du trenger til mekanisk forbehandling, fjerning av sveis/stål samt mye mer.

Dette settet inneholder alle våre luftverktøy, slipefiler og malings disk, med unntak av Rough Boy.

Luftverktøyet, slipefilene og malingdisken er Ex-sertifisert som trygt å bruke i ATEX gassoner 1 og 2↵, samt i ATEX støvsoner 21 og 22↵.

Helse Miljø og Sikkerhet (HMS)

Utformet med tanke på Helse Miljø og Sikkerhet. (HMS) Verktøyet har lavt vibrasjonsnivå, lav varme og lavt støynivå. Fragmentene som slipes vekk er ikke skarpe, ikke varme og legger seg ned innenfor noen få centimeter av arbeidsområdet. Siden fragmentene som slipes vekk er kalde så skader ikke dette maling/zink i arbeidsområdet eller nærliggende utstyr og maskiner.

Lang levetid

Filene og diskene som vi tilbyr har en ekstremt lang levetid, og er laget av solid wolframkarbid blandet med en hemmelig ingrediens som gir fleksibilitet i filene/diskene. Filene og diskene sin levetid avhenger av bruk, men i snitt varer de hundevis av ganger lengre enn konvensjonelle alternativer.

Løsningen inneholder:

A-0001 – Slim – Forventet levetid på 8000 Spot (5x5cm)
Lager en gjennomsnittlig overflateruhet på 76μm (Mikrometer)

A-0001 - Slim slipefil / A-0001 - Slim

A-0003 – Straight Cone – Forventet levetid på 9600 Spot (5x5cm)
Lager en gjennomsnittlig overflateruhet på 44μm (Mikrometer)

A-0003 - Straight Cone slipefil / A-0003 - Straight Cone

A-0005 – Round Boy – Forventet levetid på 9600 Spot (5x5cm)
Lager en gjennomsnittlig overflateruhet på 53μm (Mikrometer)

A-0005 - Round Boy slipefil / A-0005 - Round Boy

A-0007 – Shorty – Forventet levetid på 16 000 Spot (5x5cm)
Lager en gjennomsnittlig overflateruhet på 56μm (Mikrometer)

A-0007 - Shorty slipefil / A-0007 - Shorty

A-0009B – Big Boy B – Forventet levetid på 24 000 Spot (5x5cm)
Lager en gjennomsnittlig overflateruhet på 63μm (Mikrometer)

A-0009B - Big Boy B slipefil / A-0009B - Big Boy B / A-0009C - Big Boy C slipefil / A-0009C - Big Boy C

A-0002 Bow Cone – Forventet levetid på 9600 Spot (5x5cm)
Lager en gjennomsnittlig overflateruhet på 43μm (Mikrometer)

A-0002 - Bow Cone slipefil / A-0002 - Bow Cone

A-0004 – Little Papa – Forventet levetid på 12 000 Spot (5x5cm)
Lager en gjennomsnittlig overflateruhet på 83μm (Mikrometer)

A-0004 - Little Papa slipefil / A-0004 - Little Papa

A-0006 – Al-Ti-Char – Forventet levetid på 6000 Spot (5x5cm)
Lager en gjennomsnittlig overflateruhet på 44μm (Mikrometer)

A-0006 - Al-Ti-Char slipefil / A-0006 - Al-Ti-Char

A-0008 – Big papa – Forventet levetid på 16 000 Spot (5x5cm)
Lager en gjennomsnittlig overflateruhet på 72μm (Mikrometer)

A-0008 - Big Papa slipefil / A-0008 - Big Papa

A-0009C – Big Boy C – Forventet levetid på 24 000 Spot (5x5cm)
Lager en gjennomsnittlig overflateruhet på 63μm (Mikrometer)

A-0009B - Big Boy B slipefil / A-0009B - Big Boy B / A-0009C - Big Boy C slipefil / A-0009C - Big Boy C

A-0500 – Grinding disc for paint – Forventet levetid på 32 000 Spot (5x5cm)
Lager en gjennomsnittlig overflateruhet på 72μm (Mikrometer)

A-0500 - Grinding disc for paint - slipedisk A-0500 - Grinding disc for paint

DNV sertifikat
EC-Deklarasjon
Brukermanual
Kvalitetskontroll sjekkliste
Delelister for luftverktøy
Analyse for risiko
Ex-verktøy og fastspenningsverktøy

Den totale levetiden for alle slipefilene og diskene i denne løsningen er 166 800 spot. (5×5 cm)
Du finner den individuelle levetiden til slipefiler og disker i listen ovenfor, samt overflateruhet µm. (mikrometer)
Beregne kostnadene dine med vår spotkalkulator.

*Levetid avhenger av materiale og maling/coating.

Ikke ta vårt ord for det