L-0055 – Ship Owners Solution

Datablad A/L-0055 (eng)
Vår anbefalte løsning for korrosjonsvedlikehold på skip. Ship Owners Solution inkluderer slipefiler og en malingsdisk. Denne løsningen gir alt du trenger for effektivt korrosjonsvedlikehold og spotreparasjon.