L-0047 – Coating Maintenance Solution

Datablad A/L-0047 (eng)
Coating Maintenance Solution
inneholder ATEX-sertifiserte roterende slipefiler og disker for effektiv fjerning av malingsbelegg og mekanisk forbehandling av overflater.