L-0058 – Steel Grinding Solution

Datablad A/L-0058 (eng)
Steel Grinding Solution
 inneholder våre mest solgte roterende slipefiler tilpasset forskjellige arbeidsområder for stålbehandling, forbehandling av overflater og aluminium.